• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ' | 4 Δεκεμβρίου 2012, 14:59

    6.3.2. :Στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου αυτής ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να αποθαρρύνει την "αλόγιστη χρήση Παιγνίων και αν εφαρμόζει μέτρα για την τήρηση των περιορισμών του άρθρου 42 του Κανονισμού". Προτείνω να διευκρινισθεί τί συνιστά "αλόγιστη χρήση", κατά την ένοια της παραγράφου αυτής. 6.3.4. : Στην υποπαράγραφο 4 της παραγράφου αυτής ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να λαμβάνει "... όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποκλείεται η συνομολόγηση στοιχημάτων μεταξύ των Παικτών ή/και τρίτων που βασίζονται στην πρόβλεψη του αποτελέσματος των διεξαγομένων Παιγνίων". Παρακαλώ να διευκρινισθεί η φράση "όλα τα αναγκαία μέτρα". 6.4.2. :Στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου αυτής οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης και εργαζόμενοι πρέπει "Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια όσων κάνουν χρήση ή παρουσιάζουν ενδείξεις ότι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν συμπτώματα υπνηλίας ή είναι προφανές ότι η γενική τους κατάσταση δεν μπορεί να εγγυηθεί την υπεύθυνη διεξαγωγή Παιγνίων". Προτείνω να εξειδικευθεί το ακριβές νόημα της ένοιας "υπεύθυνη διεξαγωγή Παιγνίων". 6.4.3. :Στην υποπαράγραφο 3 της παραγράφου αυτής προβλέπεται ότι οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης και εργαζόμενοι πρέπει "Να είναι σε θέση να χειρίζονται με διακριτικότητα και ευαισθησία μη αποδεκτή συμπεριφορά Παίκτη και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για περιορισμό αυτών των συμπεριφορών", χωρίς να γίνεται διευκρίνιση τί νοείται ως "μη αποδεκτή συμπεριφορά παίκτη". 6.4.4. :Η υποπαράγραφος αυτή αντιβαίνει στις προβλέψεις του άρθρου 20.1 του σχεδίου Κανονισμού, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται η μη κοινοποίηση της ταυτότητας των Παικτών, στο βαθμό που δεν υπάρχει συναίνεση του Παικτη.