• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστινα Δημητρακοπούλου' | 8 Δεκεμβρίου 2012, 16:23
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην παράγραφο 2 γίνεται μνεία περί αρχών δημοσίου συμφέροντος στις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι. Πρέπει να διευκρινιστεί και να αναφερθούν αναλυτικά οι υπόψη αρχές δημοσίου συμφέροντος.