• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστινα Δημητρακοπούλου' | 9 Δεκεμβρίου 2012, 22:33

    Στον ορισμό «Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα» πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως αυτό νοείται ως εξής: «το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή για λογαριασμό αυτού….».