• Σχόλιο του χρήστη 'Blue Onar LTD' | 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:35

    Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τα θέματα που προβλέπονται στα άρθρα 6.3 ως 6.7, ο ΟΠΑΠ έχει δικαιοδοσία στα πρακτορεία του, ενώ οι παραχωρησιούχοι έχουν οι ίδιοι δικαιοδοσία και αρμοδιότητα στα καταστήματά τους. Ενδεικτικά στο άρθρο 6.4 προβλέπεται η εκπαίδευση των εργαζομένων στα καταστήματα από τον ΟΠΑΠ (χωρίς να διασαφηνίζει ότι αφορά μόνο στα πρακτορεία του), ενώ το άρθρο 7.7 προβλέπει την ίδια εκπαίδευση να κάνει ο παραχωρησιούχος για τα καταστήματά του. Στο άρθρο 7.7 προβλέπεται κοινοποίηση όλων των γνωστοποιήσεων προς την ΕΕΕΠ στον ΟΠΑΠ, χωρίς να είναι κάτι τέτοιο απαραίτητο ή να εξυπηρετεί κάποια αντικειμενική ανάγκη. Θεωρούμε ότι η γνωστοποίηση μόνο στην ΕΕΕΠ και η παροχή γενικών εγγυήσεων (σύμφωνα με το 6.2) από τους παραχωρησιούχους προς τον ΟΠΑΠ επαρκούν.