• Σχόλιο του χρήστη 'Γρηγόρης Κυριακού' | 17 Απριλίου 2015, 10:02

    Ο έλεγχος οφείλει να γίνεται και στα 2 στάδια ώστε να υπάρχει συνεχής συμμόρφωση. Αναφορικά με τις κυρώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν εγγραφή σε λίστα τύπου Τειρεσία και για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της παράβασης. Αν υπάρχει υποτορπή τότε ο χρόνος μπορεί να διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κ.ο.κ.