• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη' | 22 Απριλίου 2015, 19:13

    Μόνο το 2. Ομως δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι όπως τροποποιείται ο 4281 με τις διαβουλεύσεις, τα ΕΣΗΔΗΣ + ΚΗΜΔΗΣ αλλά & ο 4250 θα αποτρέπουν μικρές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Ηδη αυτό έχει επιτευχθεί, πόσες επιχειρήσεις, μέχρι και Α.Ε. γνωρίζουν για το ΚΗΜΔΗΣ & πόσες απ΄αυτές συμμετέχουν σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς