• Σχόλιο του χρήστη 'E.KOULOURIDI' | 18 Μαΐου 2015, 11:43

    Προτείνουμε την λύση (β) διότι προκρινoμένης της (α) ,ουσιαστικά επιβραβεύουμε οικονομικούς φορείς που δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε βασικούς όρους της διακήρυξης σε βάρος αυτών που κινήθηκαν στο πλαίσιο που αυτή όριζε. Ενώ με την επιλογή (γ) αποκλείουμε παντελώς οικονομικούς φορείς για πλημμέλειες που ουσιαστικά δεν επηρεάζουν την ικανότητα τους για ικανοποίηση της ανάγκης προμήθειας του επιθυμητού προϊόντος ή υπηρεσίας .