• Σχόλιο του χρήστη 'Πετμεζάς Θανάσης' | 4 Ιουνίου 2015, 13:25

    Επιλογή 2. Προτείνουμε να υπάρχει και να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα για μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές να προκυρήσουν προμήθειες μέσω προκαταρτικής δημοσίευσης. Δίνει ευελιξία σε αναθέτουσες αρχές. κάτω πό τον ορο οτι μπορεί να αποτυπωθεί η απόφαση τους και τα αποτελέσματα, οπως ανφέρθηκε παραπάνω) ΕΠΙΛΟΓΗ 3 Το ερώτημα δεν νομίζω οτι τίθεται αν θα ειναι για ολες τις αναθέτουσες αρχές,(δεν τίθεται λόγος διάκρισης) αλλά αν θα πρέπει να ειναι για ολες τις προμήθειες δηλ - κάθε προυπολογισμού - για κάθε αντικείμενο (αγαθά-εργα-υπηρεσίες) - και για τα δύο κριτήρια κατακύρωσης(χαμηλότερη τιμή & συμφερότερη προσφορά) Η διάκριση ανάμεσα στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο, ειναι οτι η πρώτη ειναι διαδικασία αλλαγών μετά την προκύρηξη της προμήθειας και ειναι βασισμένη στις εκάστοτε αρχικές προσφορές, ενώ η δεύτερη ειναι διαδικασία διαμόρφωσης του κειμένου-αντικειμένου της προμήθειας, πρίν την δημοσίευση της εν λόγω διακύρηξης. Αυτό σημαίνει οτι η πρώτη εμπεριέχει την ευκαιρία αλλά και τον κίνδυνο να "στρίψει" η προμήθεια προς συγκεκριμένη κατεύθυνση κατά την φάση διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για την σύναψη της σύμβασης. Με αυτό το σκεπτικό, θεωρώ οτι δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε προμήθειες υψηλής αξίας που αφορούν υπηρεσίες και εργα, των οποίων το αποτέλεσμα "δημιουργείται" στην φάση εκτέλεσης της σύμβασης και συνήθως εφαρμόζεται το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς, σε αντίθεση με τις προμήθειες αγαθών που ειναι πιό συγκεκριμένα τα πράγματα και λειτουργούν μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών. Σε διαφορετική θεώριση, η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μπορεί υπό μία εννοια να μην επιτραπεί σε καμία αναθέτουσα αρχή διότι - μπορεί να θεωρηθεί σαν "λύση" της αδυναμίας της αναθέτουσας αρχής να προσδιορίσει με ακρίβεια το αντικείμενο και το περιεχόμενο της σύμβασης - μπορεί να υποκατασταθεί με ανταγωνιστικό διάλογο με τους προμηθευτές πριν την δημοσίευση της προκύρηξης, ωστε να καταστεί αχρηστη η προσφυγή σε "Ανταγωνιστική Διαδικασία με διαπραγμάτευση" μετά την προκύρηξη με τους ιδιους προμηθευτές.