• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ' | 21 Δεκεμβρίου 2018, 14:49

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΙΝΟ» Μελετήσαμε με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια το σύνολο των διατάξεων του Σχεδίου του παρόντος Κανονισμού και διαπιστώσαμε συνοπτικά τα ακόλουθα: 1. Ο Κανονισμός αυτός, από τη μία πλευρά προσπαθεί να μειώσει το κόστος του Διοικητικού Ελέγχου και της Εποπτείας από την πλευρά της Ε.Ε.Ε.Π. με τη διαφαινόμενη κατάργηση των Κλιμακίων της και ταυτόχρονα επιρρίπτει πολλαπλάσιο κόστος απείρου κλίμακος γραφειοκρατίας στις επιχειρήσεις Καζίνο. Ζητούμε δηλαδή από την Ε.Ε.Ε.Π., να μην επιβαρύνει απολύτως άσκοπα τις επιχειρήσεις Καζίνο με επιπλέον κόστος και να κάνει σεβαστή τη σχετική διάταξη που υπάρχει στο σύνολο των αδειοδοτήσεων όλων των Καζίνο και προβλέπει ότι «ο Κρατικός έλεγχος θα ασκείται κατά τρόπο που δεν θα επηρεάζει τη λειτουργία του Καζίνο και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Κάτοχο της Άδειας». Δυστυχώς, το παρόν Σχέδιο Κανονισμού, είναι απολύτως ασυνεπές προς τον ανωτέρω όρο και αποκλίνει πλήρως από την ανωτέρω κατεύθυνση. 2. Σημειώνεται ότι ήδη από κάποια Καζίνο υποβλήθηκε αίτημα παράτασης του χρόνου της διαβούλευσης και το αίτημα αυτό τέθηκε σε γνώση όλων των υπολοίπων Ελληνικών Καζίνο. Σήμερα είμεθα υποχρεωμένοι να υποβάλλουμε τα κατωτέρω σχόλιά μας, αφού σχετική παράταση τελικώς δεν χορηγήθηκε. 3. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η παρούσα διαβούλευση θα είναι ουσιαστική, εποικοδομητική και θα ολοκληρωθεί με την δημιουργία κειμένου που θα είναι τεχνοκρατικά ορθό και θα διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα των εμπλεκομένων πλευρών. 4. Κρατούμε μια επιφύλαξη για μερικά από τα σχόλιά μας, καθώς στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, ουδεμία χρονική δυνατότητα υπήρξε για τη μελέτη και υποβολή σχολίων επί του Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών Καζίνο, στο οποίο κάποια από τα σχόλιά μας ενδέχεται να έχουν πράγματι απαντηθεί. 5. Κατά συνέπεια, η απουσία σχολίων μας επί του Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών Καζίνο, δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμφωνία με τις διατάξεις αυτές, τις οποίες έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε τον χρόνο να μελετήσουμε. 6. Σε κάθε περίπτωση είμεθα στη διάθεσή σας για πέραν της παρούσας διαβούλευσης συνεργασία μας, για αναλυτική επεξήγηση των σχολίων μας. Άρθρο 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ Βάση Δεδομένων Παικτών, δεν υφίσταται σε κανένα Καζίνο της χώρας, δεδομένου ότι για την δημιουργία παικτικής συμπεριφοράς, απαιτείται γνώση πληθώρας παραμέτρων που επίσης έως σήμερα δεν υποστηρίζονται από τα σχετικά συστήματα στα οποία η Ε.Ε.Ε.Π. έχει χορηγήσει άδεια καταλληλότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της παικτικής συμπεριφοράς του παρόντος άρθρου και τις σχετικές παρατηρήσεις μας, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Ε.Ε.Ε.Π. προσπαθεί να δημιουργήσει περιβάλλον ελέγχου πέραν των ορίων των τεχνικών δυνατοτήτων που σήμερα υπάρχουν. Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνουμε ο ορισμός περί Βάσης Δεδομένων Παικτών να διαγραφεί από το παρόν Σχέδιο Κανονισμού. Θεωρούμε ότι η πρόθεση της Ε.Ε.Ε.Π. να έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη βάση, δεν αποτελεί εποπτική και ελεγκτική διαδικασία, ούτε θα την οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Επίσης θεωρούμε, ότι η παρούσα πρόσβαση θεσμοθετείται χωρίς την ύπαρξη ειδικής εξουσιοδότησης για τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Με τον τρόπο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π. θα καταστεί κάτοχος εμπορικών πληροφοριών και περιουσιακών στοιχείων ανεκτίμητης αξίας για κάθε επιχείρηση Καζίνο. Για την προστασία και φύλαξη των περιουσιακών αυτών στοιχείων, ουδεμία εγγύηση φαίνεται να υπάρχει για την ακραία ενδεχόμενη περίπτωση παράνομης μεταβίβασης των επιχειρησιακών δεδομένων μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Ουδείς μπορεί εκ των προτέρων να εγγυηθεί ότι τέτοια διαρροή δεν θα λάβει χώρα. Οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 34 του Νόμου 4002/2011 δεν είναι κατά τη γνώμη μας επαρκείς. Τέλος, για λόγους διαφάνειας, θεωρούμε ότι η Ε.Ε.Ε.Π πρέπει να αποφύγει τυχόν εμπλοκή της σε τέτοια ενδεχόμενα, καθόσον μάλιστα οι απαιτήσεις για τέτοιου είδους προσβάσεις ουδεμία σχέση έχουν με τον πραγματικό και αντικειμενικό Έλεγχο και Εποπτεία των επιχειρήσεων Καζίνο. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (ΚΠΣΠΚ) Καταρχήν θεωρούμε ότι ο Ορισμός αυτός πρέπει να αναδιατυπωθεί και να μετονομαστεί σε: «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΖΙΝΟ» Ειδικότερα, κανένα Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα για Καζίνο δεν περιλαμβάνει «Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων». Το σύστημα αυτό δηλαδή, δεν είναι μέρος του Κεντρικού Πληροφορικού Συστήματος, καθόσον σε περίπτωση καταστροφής του ΚΠΣ, δεν εξασφαλίζονται οι περιγραφόμενες λειτουργίες περί ανάκαμψης, αποθήκευσης κλπ. Το οριζόμενο ως «Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων» δεν είναι μέρος του ΚΠΣ αλλά αυτό καθεαυτό το ΚΠΣ, με τη διαφοροποίηση ότι το ΚΠΣ δεν διαχειρίζεται και δεν ελέγχει την αρτιότητα λειτουργίας του λογισμικού των παιγνίων και των jackpot. Η παρατήρησή μας αυτή είναι ορθή, καθόσον το λογισμικό των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων (των slot machines) των Καζίνο είναι πλήρες, ανεξάρτητο και αυτόνομο και δεν επιδέχεται κανενός είδους διαχείρισης, ελέγχου και παρέμβασης. Το «Σύστημα Διαχείρισης Παικτών», όπως ορίζεται στον Κανονισμό, είναι μέρος του ΚΠΣ το οποίο έχει δυνατότητα να διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία των Παικτών και όχι ολόκληρης της βάσης του Συστήματος. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε την ΕΕΕΠ να προβεί σε ορθή αναδιατύπωση του παρόντος ορισμού. ΠΑΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Για τους ίδιους λόγους και σχόλια που αναφέραμε στον ανωτέρω ορισμό περί Βάσης Δεδομένων Παικτών του παρόντος άρθρου, ευλόγως προτείνουμε και ο παρόν ορισμός να αφαιρεθεί από τον παρόντα Κανονισμό. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΣΕΕ) Η ΕΕΕΠ δεν διαθέτει την ειδική εκείνη νομοθετική εξουσιοδότηση για να σχεδιάζει και να προγραμματίζει πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλα τα μηχανογραφικά συστήματα των επιχειρήσεων Καζίνο και ιδίως σε εκείνα τα συστήματα τα οποία δεν αφορούν στον έλεγχο της λειτουργίας των τυχερών παιγνίων. Οι επιχειρήσεις Καζίνο, μέσω της απομακρυσμένης πρόσβασης γίνονται απολύτως ευάλωτες και αφήνονται στην τύχη μη εξουσιοδοτημένων χρηστών. Σε πολλαπλούς λοιπόν χρήστες, μέσω της συγκεκριμένης διάταξης χορηγείται δικαίωμα να προβαίνουν σε άλωση ανεκτίμητης αξίας εμπορικών δεδομένων και πληροφοριών κάθε επιχείρησης Καζίνο, χωρίς μάλιστα οποιασδήποτε εγγύησης, για την ασφάλεια των δεδομένων μας από το πολυπληθές προσωπικό της ΕΕΕΠ. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι με την προσέγγιση αυτή, οι επιχειρήσεις Καζίνο εκτίθενται σε πρόσθετους κινδύνους υποκλοπών και δολιοφθοράς, ενώ κανενός είδους αναγκαιότητα Ελεγκτικού και Εποπτικού σκοπού δεν εξυπηρετείται. ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΤΜΚΥ) Η περιγραφή του τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής παιγνίων στον παρόντα Κανονισμό, είναι κατά τη γνώμη μας αόριστη και δεν πρέπει να γενικεύεται και να αφορά σε «κάθε είδους λογισμικό software ή σύστημα μηχανογραφικό». Η ΕΕΕΠ πρέπει να εξειδικεύσει και να απαριθμήσει ρητά σε τι ακριβώς αναφέρεται και στον παρόντα Κανονισμό. JACKPOT Θεωρούμε στις περιγραφές του όρου «Jackpot» ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και τα έπαθλα που ενδεχομένως δεν είναι χρηματικά και ιδιαίτερα τα Mystery Jackpot.