• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ' | 21 Δεκεμβρίου 2018, 14:03

    Παράγραφος 2.9 Σε προηγούμενη παράγραφο του άρθρου 1 που αφορά στον ορισμό του ΚΠΣΠΚ, έχουμε ήδη σχολιάσει ότι τα παίγνια δεν οργανώνονται, δεν λειτουργούν, δεν διεξάγονται και δεν διαχειρίζονται σε κεντρικό επίπεδο από το ΚΠΣΠΚ, δηλαδή το ΚΠΣΠΚ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιόπιστη διεξαγωγή των παιγνίων. Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε την ΕΕΕΠ είτε να αφαιρέσει πλήρως τη συγκεκριμένη διάταξη είτε να την επαναδιατυπώσει ορθά και να περιοριστεί σε απαιτήσεις του συστήματος που να αφορούν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της διεξαγωγής των παιγνίων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι τα Ηλεκτρονικά Τυχερά Παίγνια των Καζίνο, διασυνδέονται και λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τα VLT’s και δεν πρέπει να γίνεται προσέγγιση ομοιότητας της λειτουργίας των. Παράγραφος 2.10 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι απαιτήσεις της Ε.Ε.Ε.Π. πρέπει να προσανατολίζονται και να αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου των παιγνίων. Το ίδιο να συμβαίνει και για τις ζητούμενες προσβάσεις της στα πληροφορικά προγράμματα, αποθηκευμένα αρχεία κλπ. Παράγραφος 2.11 Προτείνουμε για το λογιστικό άνοιγμα και αντίστοιχα το λογιστικό κλείσιμο τραπεζιών τα οποία καθόλη τη διάρκεια της παικτικής ημέρας παραμένουν χωρίς διεξαγωγή παιγνίων (NO GAME), να τηρείται η φορολογική νομοθεσία, δηλαδή λογιστικό άνοιγμα και λογιστικό κλείσιμο σε επίπεδο μόνο Κεντρικού Ταμείου και να μην λαμβάνουν χώρα οι άσκοπες διαδικασίες απόσυρσης και καταμέτρησης άδειων κυτίων drop box και φιλοδωρημάτων, τα οποία στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι προσαρτημένα στα ως άνω τραπέζια.