• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ' | 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:13

    Άρθρο 7 – ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΙΓΝΙΩΝ _____________________________________________________________ Παράγραφος 7.2 Παρακαλούμε την ΕΕΕΠ, η οποία προφανώς θέλει να προστατεύσει τους αποκλεισμένους παίκτες στα πλαίσια του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, να επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου των αποκλεισμένων παικτών όχι μόνο από τους χώρους παιγνίων όλων των επιχειρήσεων Καζίνο, αλλά και από τους χώρους παιγνίων όλων των μίνι Καζίνο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Με μέριμνα της ΕΕΕΠ πρέπει να υποχρεωθούν οι κατασκευαστές των ηλεκτρονικών συστημάτων εισόδου των πελατών, να συμπληρώσουν στα ήδη εγκατεστημένα στις επιχειρήσεις Καζίνο συστήματά τους, εφαρμογή για αναγνώριση των αποκλεισθέντων παικτών, είτε αυτοί είναι ήδη πελάτες σε κάποιο ή κάποια Καζίνο, είτε όταν επιχειρήσουν να εγγραφούν σε Καζίνο στο οποίο δεν είναι μέλη, η εφαρμογή να παρέχει σχετικό μήνυμα. Παρόμοια ενέργεια της Ε.Ε.Ε.Π. πρέπει να λάβει χώρα και για τα μίνι Καζίνο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Παράγραφος 7.2.2 Παρακαλούμε να διαγραφούν από την παράγραφο αυτή οι περιπτώσεις υποβολής δήλωσης αποκλεισμού μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθόσον υπάρχει ενδεχόμενο υποβολής πλαστογραφημένων εγγράφων, τα οποία το Καζίνο δεν δύναται να πιστοποιήσει. Παράγραφος 7.2.3 Επίσης για την παράγραφο αυτή, παρακαλούμε να διαγραφούν οι περιπτώσεις έναρξης αποκλεισμού από την ημερομηνία παραλαβής του fax ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παράγραφος 7.2.4 Παρακαλούμε στη διαδικασία αυτή να συμπεριληφθούν και τα μίνι Καζίνο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Παράγραφος 7.2.6.στ) Και στην περίπτωση αυτή παρακαλείται η ΕΕΕΠ να επιβάλει στους κατασκευαστές προσθήκη σχετικής λειτουργίας στο αδειοδοτημένο σύστημα. Παράγραφος 7.10.β) Η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να διαγραφεί από το Σχέδιο του Κανονισμού, καθόσον τα συστήματα που η ίδια η ΕΕΕΠ έχει αδειοδοτήσει, αναγνωρίζουν ως ιδιότητα εισερχομένου, μόνο αυτήν του παίκτη. Κατά συνέπεια οι υπόλοιπες ομάδες των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα διάταξη δεν θα είναι δυνατό να εισέρχονται στο Καζίνο, χωρίς πληρωμή εισιτηρίου και τούτο δεν είναι ορθό. Παράγραφος 7.10.δ) Με δεδομένο ότι η ανωτέρω διαγραφή θα γίνει αποδεκτή σύμφωνα με το ανωτέρω σχόλιό μας θα πρέπει και η παρούσα παράγραφος να διαγραφεί, καθόσον ο σκοπός της επίσκεψης των παικτών είναι γνωστός. Παράγραφος 7.12 Παρακαλούμε να συμπληρωθεί ότι το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο τροποποίησης της μεταβολής των στοιχείων θα περιορίζεται στο Δελτίο Ταυτοπροσωπίας που ανωτέρω προβλέπεται (ταυτότητα, κλπ.).