• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ' | 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:58

    Άρθρο 8 – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ _____________________________________________________________ Παράγραφος 8.1.ια Παρακαλούμε για τις ηλεκτρονικές ρουλέτες μετά το υπεδάφιο ια3) να προστεθεί νέα περίπτωση ως εξής: « ια4) ή και συνδυασμός των ανωτέρω», καθόσον οι συνδυασμοί αυτοί ήδη λειτουργούν στην παγκόσμια αγορά καζίνο. Μετά την προσθήκη του υπεδαφίου ια4) παρακαλούμε να προστεθεί κείμενο που αφορά σε όλες τις ηλεκτρονικές ρουλέτες και τα τερματικά τους ως εξής: «τα τερματικά των ηλεκτρονικών ρουλετών για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού και ιδίως τον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος, λογίζονται ως μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών». Παράγραφος 8.1.ιβ Παρακαλούμε στο συγκεκριμένο κείμενο να γίνει αναδιατύπωση ώστε να είναι σαφές ότι οι παραλλαγές (των παιχνιδιών) δεν αφορούν μόνο σε κάθε άλλο (νέο) παιχνίδι αλλά και σε όλα τα ανωτέρω παίγνια της παραγράφου 8.1.