Άρθρο 08 – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

8.1 Τα Παίγνια που επιτρέπεται να διοργανώνονται στα καζίνο πρέπει να διεξάγονται νόμιμα σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα ή σε άλλες χώρες, υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές που τίθενται κάθε φορά από την Ε.Ε.Ε.Π. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να καθορίζονται κανόνες για τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα παίγνια που επιτρέπεται να διεξάγονται στα καζίνο, ανεξάρτητα από το αν διεξάγονται σε άλλα κράτη κατά το προηγούμενο εδάφιο. Κάθε Παίγνιο, καθώς και ΤΜΚΥ πιστοποιείται από την Ε.Ε.Ε.Π.
Ενδεικτικά τα Παίγνια που διεξάγονται στα καζίνο είναι τα ακόλουθα:
α)Μπλακ Τζακ (Black Jack) ή «21».
β) Αμερικάνικη Ρουλέτα (American Roulette).
γ) Γαλλική Ρουλέτα (French Roulette).
δ) Μπάνκο Πούντο (Banco Punto).
ε) Μπακαράς (Baccarat).
στ) Σεμέν ντε φερ (Chemin de fer).
ζ) Αμερικάνικα Ζάρια (Craps) και Ελληνικά Ζάρια.
η) Πόκερ (Poker) και παραλλαγές του.
θ) Μηχανήματα με νομίσματα χωρίς οθόνη.
ι) Μηχανήματα με νομίσματα με οθόνη.
ια) Ηλεκτρονική Ρουλέτα (Electronic Roulette):
ια1) με τραπέζι, τροχό αμερικάνικης ρουλέτας περιστρεφόμενο από κρουπιερη, και τερματικούς σταθμούς ή
ια2) χωρίς τραπέζι, με τροχό αμερικάνικης ρουλέτας περιστρεφόμενο από κρουπιερη και τερματικούς σταθμούς ή
ια3) χωρίς τραπέζι, με τροχό αμερικάνικης ρουλέτας περιστρεφόμενο αυτόματα και τερματικούς σταθμούς.
ιβ) Κάθε άλλο Παίγνιο ή/και παραλλαγές αυτού, το οποίο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, περιγράφονται στον Οδηγό Συμμετοχής και έχουν λάβει τις προβλεπόμενες Πιστοποιήσεις.
8.2 Όλα τα τραπέζια και Παιγνιομηχανήματα (όπως slots καθώς και τροχοί, τραπέζια και τερματικοί σταθμοί ηλεκτρονικών ρουλετών) πρέπει να είναι τοποθετημένα μέσα στο Χώρο Παιγνίων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση και ο έλεγχος σε αυτά.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 13:35 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Παρ. 8.1 στ. η)
  Η πρόβλεψη Πόκερ και «παραλλαγές του» είναι πολύ γενική. Χρήζει προσδιορισμού.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:58 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 8 – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
  _____________________________________________________________

  Παράγραφος 8.1.ια
  Παρακαλούμε για τις ηλεκτρονικές ρουλέτες μετά το υπεδάφιο ια3) να προστεθεί νέα περίπτωση ως εξής: « ια4) ή και συνδυασμός των ανωτέρω», καθόσον οι συνδυασμοί αυτοί ήδη λειτουργούν στην παγκόσμια αγορά καζίνο.
  Μετά την προσθήκη του υπεδαφίου ια4) παρακαλούμε να προστεθεί κείμενο που αφορά σε όλες τις ηλεκτρονικές ρουλέτες και τα τερματικά τους ως εξής:
  «τα τερματικά των ηλεκτρονικών ρουλετών για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού και ιδίως τον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος, λογίζονται ως μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών».
  Παράγραφος 8.1.ιβ
  Παρακαλούμε στο συγκεκριμένο κείμενο να γίνει αναδιατύπωση ώστε να είναι σαφές ότι οι παραλλαγές (των παιχνιδιών) δεν αφορούν μόνο σε κάθε άλλο (νέο) παιχνίδι αλλά και σε όλα τα ανωτέρω παίγνια της παραγράφου 8.1.

 • 19 Δεκεμβρίου 2018, 14:36 | Γιάννης Ιωαννιδης

  Κύριοι, όσον αφορά τα επιτρεπόμενα παιχνίδια στα Ελληνικά καζίνο, ένα έτη 2018 και προσεχώς 2019, η Ελλάδα να είναι κυριολεκτικά 20+ χρόνια πίσω. Όταν σε όλο τον κόσμο παίζουν εκτός από ρουλέτα και μπλακτζακ, παίζουν 3 card poker, Russian poker, Texas golden 7 card poker και αλλά ποσά παιχνίδια, στην Ελλάδα έχουν ένα βαρετό Caribbean stud poker, και ένα pinto Bancorp που οι περισσότεροι ντηλερ έχουν μαύρα μεσάνυχτα από τον τρόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού, αφού παίζεται σπάνια. Τονώστε το ενδιαφέρον των παικτών με νέα παιχνίδια. Είμαι γκρουπιερης σε καζίνο εξωτερικού και ξέρω. Εάν υπάρχει μια περίπτωση οι παίκτες να θέλουν να πηγαίνουν σε καζίνο είναι γιατί έχουν επιλογές παιχνιδιών και όχι να πηγαίνουν να παίζουν ένα μπλακτζακ και ένα βαρετό stud poker. Εκπαιδεύσετε το προσωπικό σε νέα παιχνίδια