• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ' | 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:49

    Άρθρο 10 – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Παράγραφος 10.2.1.δ) Στο τέλος της παραγράφου και εντός της παρενθέσεως, παρακαλούμε την ΕΕΕΠ να προσθέσει κείμενο ως εξής: “αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το αρχικό ποσό εκκίνησης (base value)» Παράγραφος 10.2.3 Στην ανωτέρω διάταξη να προστεθεί κείμενο ως εξής: “με εξαίρεση τη διαδικασία επισύναψης του σχετικού πρωτοκόλλου στο μητρώο».