• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ' | 14 Ιανουαρίου 2019, 13:35

    Παρ. 8.1 στ. η) Η πρόβλεψη Πόκερ και «παραλλαγές του» είναι πολύ γενική. Χρήζει προσδιορισμού.