• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ' | 14 Ιανουαρίου 2019, 13:26

    Παρ. 11.1.4 Διαφωνούμε με την πρόβλεψη ότι τα κουτιά των φιλοδωρημάτων μεταφέρονται και καταμετρούνται στον ειδικό χώρο καταμέτρησης. Τα φιλοδωρήματα αποτελούν νόμιμες και τακτικές αποδοχές των γκρουπιέρηδων και δεν γίνεται να καταμετρούνται χωρίς την παρουσία κάποιου εκ των δικαιούχων, σε χώρο που οι εργαζόμενοι που τα δικαιούνται δεν έχουν πρόσβαση. Ζητάμε από την ΕΕΕΠ να κρατήσει σε ισχύ την διαδικασία καταμέτρησης του φιλοδωρήματος όπως προβλέπεται σήμερα, καθώς ουδέποτε προέκυψε πρόβλημα με την υφιστάμενη διαδικασία. Παρ. 11.1.6 Τα φιλοδωρήματα κατανέμονται όχι όπως ορίζει η ατομική σύμβαση κάθε εργαζομένου (αυτό άλλωστε δεν μπορεί να γίνει), αλλά όπως προβλέπεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που καταρτίζονται μεταξύ επιχειρησιακού σωματείου και επιχειρήσεων Καζίνο. Η διάταξη χρήζει διόρθωσης. Παρ. 11.2 Η ρητή πρόβλεψη φιλοδωρημάτων για τα εν λόγω τμήματα δύναται να γεννήσει ζητήματα εφαρμογής ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και ανάγκη πρόβλεψης διαδικασιών. Οι εργαζόμενοι αυτοί σαφώς και μπορούν να λαμβάνουν και λαμβάνουν φιλοδώρημα, χωρίς να απαιτείται ειδική νομοθετική πρόβλεψη.