Άρθρο 11 – ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ

11.1 Οι Παίκτες επιτρέπεται, κατά την διεξαγωγή των Παιγνίων που διεξάγονται επιτραπέζια, να δίνουν με δική τους βούληση και πρωτοβουλία φιλοδώρημα.
11.1.1 Κανένας υπάλληλος επιτραπέζιων Παιγνίων δεν επιτρέπεται να λαμβάνει το φιλοδώρημα ιδιαιτέρως ή ατομικώς.
11.1.2 Τα φιλοδωρήματα λαμβάνονται από τον κρουπιέρη και ρίπτονται αμέσως από αυτόν στο κουτί φιλοδωρημάτων (TIPS` BOX) των τραπεζιών.
11.1.3 Στην περίπτωση που ως φιλοδώρημα δοθούν χαρτονομίσματα ή μάρκες χρώματος, αυτά ανταλλάσσονται από τον κρουπιέρη με μάρκες ίσης αξίας από το ταμείο του τραπεζιού και ρίπτονται αμέσως στο κουτί φιλοδωρημάτων, τα δε χαρτονομίσματα που δόθηκαν ως φιλοδώρημα τοποθετούνται στο «DROP BOX» του τραπεζιού. Απαγορεύεται η ανταλλαγή φιλοδωρήματος με μάρκες μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας από αυτήν του φιλοδωρήματος.
11.1.4 Κατά το κλείσιμο των τραπεζιών, κάθε κουτί φιλοδωρημάτων μεταφέρεται και καταμετράται στον ειδικό χώρο καταμέτρησης.
11.1.5 Η παραπάνω διαδικασία καταμέτρησης διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 30.
11.1.6 Το φιλοδώρημα κατανέμεται αποκλειστικά μεταξύ των υπαλλήλων επιτραπέζιων Παιγνίων, όπως ειδικότερα ορίζεται από τη σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων με τον Κάτοχο Άδειας.
11.1.7 Δεν επιτρέπεται στον Κάτοχο Άδειας να κατανέμει στους υπαλλήλους που εργάζονται στο τμήμα του κλειστού ηλεκτρονικού συστήματος οπτικοακουστικής παρακολούθησης (CCTV) και στο τμήμα επιτήρησης (Security) ποσοστό φιλοδωρημάτων που προέρχονται από τα επιτραπέζια Παίγνια.
11.2 Οι Παίκτες επιτρέπεται να δίνουν με δική τους βούληση και πρωτοβουλία φιλοδώρημα στους υπαλλήλους των λοιπών τμημάτων του καζίνο, όπως των τμημάτων Παιγνιομηχανημάτων, υποδοχής (Reception), επισιτισμού (εστιατορίων, μπαρ κ.λπ.), ταμείων, ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, ιματιοθηκών, καθαρισμού, κ.λπ..

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 13:26 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Παρ. 11.1.4
  Διαφωνούμε με την πρόβλεψη ότι τα κουτιά των φιλοδωρημάτων μεταφέρονται και καταμετρούνται στον ειδικό χώρο καταμέτρησης. Τα φιλοδωρήματα αποτελούν νόμιμες και τακτικές αποδοχές των γκρουπιέρηδων και δεν γίνεται να καταμετρούνται χωρίς την παρουσία κάποιου εκ των δικαιούχων, σε χώρο που οι εργαζόμενοι που τα δικαιούνται δεν έχουν πρόσβαση. Ζητάμε από την ΕΕΕΠ να κρατήσει σε ισχύ την διαδικασία καταμέτρησης του φιλοδωρήματος όπως προβλέπεται σήμερα, καθώς ουδέποτε προέκυψε πρόβλημα με την υφιστάμενη διαδικασία.

  Παρ. 11.1.6
  Τα φιλοδωρήματα κατανέμονται όχι όπως ορίζει η ατομική σύμβαση κάθε εργαζομένου (αυτό άλλωστε δεν μπορεί να γίνει), αλλά όπως προβλέπεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που καταρτίζονται μεταξύ επιχειρησιακού σωματείου και επιχειρήσεων Καζίνο. Η διάταξη χρήζει διόρθωσης.

  Παρ. 11.2
  Η ρητή πρόβλεψη φιλοδωρημάτων για τα εν λόγω τμήματα δύναται να γεννήσει ζητήματα εφαρμογής ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και ανάγκη πρόβλεψης διαδικασιών. Οι εργαζόμενοι αυτοί σαφώς και μπορούν να λαμβάνουν και λαμβάνουν φιλοδώρημα, χωρίς να απαιτείται ειδική νομοθετική πρόβλεψη.

 • Άρθρο 11

  Θεωρούμε ότι ο τρόπος καταμέτρησης των φιλοδωρημάτων πρέπει να παραμείνει ως έχει αφού το συγκεκριμένο ποσό άλλωστε δεν αποτελεί έσοδο του Κράτους.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:26 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 11 – ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ
  _____________________________________________________________
  Παράγραφος 11.1.4

  Κατά τη γνώμη μας, αποτελεί λανθασμένη προσέγγιση τα κουτιά των φιλοδωρημάτων να μεταφέρονται και να καταμετρούνται στον ειδικό χώρο καταμέτρησης (count room), καθόσον τα φιλοδωρήματα δεν αποτελούν έσοδο της επιχείρησης καζίνο και το Ελληνικό Δημόσιο δεν αποκτά έσοδο από αυτά, ως δικαίωμα του. Η προσθήκη αρκετών δεκάδων (ανάλογα με το μέγεθος κάθε Καζίνο) κυτίων φιλοδωρημάτων στο χώρο καταμέτρησης, θα επιφέρει άσκοπο φόρτο και ενδεχομένως καθυστέρηση στην οριστικοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος του Καζίνο. Προτείνουμε και ζητούμε από την ΕΕΕΠ να κρατήσει σε ισχύ την διαδικασία καταμέτρησης του φιλοδωρήματος όπως προβλέπεται σήμερα, στην τροποποιημένη και κωδικοποιημένη Υ.Α. Τ/6736/2003, σημειώνοντας ότι κατά τη διαδικασία αυτή κανενός είδους δυσλειτουργία ή αμφισβήτηση δεν δημιουργήθηκε διαχρονικά.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 12:18 | KARAGIANNIDOU MARIA

  Όσον αφορά το άρθρο 11.1.6.η προτεινόμενη διατύπωση είναι η εξής:
  Το φιλοδώρημα κατανέμεται αποκλειστικά μεταξύ των υπαλλήλων επιτραπέζιων Παιγνίων, όπως ειδικότερα ορίζεται από Συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνίες μεταξύ των μερών.
  Όσον αφορά το άρθρο 11.1.7 η προτεινόμενη διατύπωση είναι η εξής:
  Δεν επιτρέπεται στον Κάτοχο Άδειας να κατανέμει φιλοδώρημα το οποίο προέρχεται από τα επιτραπέζια παίγνια σε υπάλληλο οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας του καζίνο, πέραν αυτής των επιτραπέζιων παιγνίων.
  Περαιτέρω θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο και σαφές καθηκοντολόγιο, συναφή με την ειδικότητα του εργαζόμενου,καθώς επίσης και εμφανής διάκριση μεταξύ των ειδικοτήτων των υπαλλήλων καζίνο, η οποία θα αποτυπώνεται στα δελτία καταλληλότητας.

 • 19 Δεκεμβρίου 2018, 02:49 | Γιάννης

  Πρέπει να καταργηθεί η φορολογία των φιλοδωρηματων.οι εποχές έχουν αλλάξει και είμαστε οι μόνοι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που μας φορολογούν τα φιλοδωρήματα μας.

 • 19 Δεκεμβρίου 2018, 02:13 | Γιάννης

  Είμαστε ο μόνος κλάδος (επιτραπέζια παιχνίδια)που φορολογείται το φιλοδώρημα.εχουν αλλάξει οι εποχές.πρεπει να καταργηθεί η φορολογία των tips των υπαλλήλων.

 • 14 Δεκεμβρίου 2018, 20:31 | Thanasis

  Γιατί να φορολογείται ρε παιδιά..15 ευρο τιπς τη ημέρα να πρέπει να πλειρωνουν και εφορία.
  ;; ευχαριστώ