• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ' | 14 Ιανουαρίου 2019, 13:22

    Ρητά πρέπει να προβλεφθεί ότι στον εν λόγω κανονισμό δεν θα περιλαμβάνονται ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο Κανονισμού Εργασίας, ο οποίος καταρτίζεται με ΣΣΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1876/1990 και περιεχόμενο του οποίου μεταξύ άλλων είναι και η περιγραφή του καθηκοντολογίου κάθε ειδικότητας.