• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δικηγορική Εταιρεία' | 24 Ιανουαρίου 2019, 11:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 3.4.2: Δεδομένου ότι στο άρθρο 4 προβλέπονται οι όροι χορήγησης της Άδειας, δεν μπορεί η Ε.Ε.Ε.Π. να μεταβάλλει ad hoc τους όρους χορήγησης της νέας Άδειας. Μεταβολή των όρων χορήγησης Άδειας θα μπορούσε να γίνει μόνο με τροποποίηση του Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου ως προς τι ισχύει για τη χορήγηση και την ανανέωση Άδειας.