Άρθρο 03 – ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

3.1 Η Διοργάνωση και Διεξαγωγή Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια επιτρέπεται κατόπιν Άδειας που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η Άδεια περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, για τα οποία αυτή εκδίδεται και τις υποχρεώσεις του Κατόχου της. Προβλέπονται δυο τύποι Αδειών :

Τύπος 1 – Άδεια Διεξαγωγής Στοιχήματος. Το αντίτιμο για τη χορήγηση Άδειας Τύπου 1 ορίζεται σε 4.000.000 ευρώ.

Τύπος 2 – Άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων. Το αντίτιμο για τη χορήγηση Άδειας Τύπου 2 ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ.

3.2 Κάθε υποψήφιος δύναται να αιτηθεί την έκδοση Άδειας ενός τύπου ή Άδειες και των δυο τύπων, με ξεχωριστή αίτηση.

3.3 Κάθε Άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της.

3.4 Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της Άδειας, ο Κάτοχος μπορεί να υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση ανανέωσης αυτής για ίσο χρονικό διάστημα.

3.4.1 Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή τιμήματος, ισόποσου με το αρχικό τίμημα, καθώς και η μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 7 του άρθρου 46 του Νόμου.

3.4.2 Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να μεταβάλλει τους όρους χορήγησης της νέας Άδειας με αιτιολογημένη γνώμη της.

3.5 Οι Άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο πρόσωπο. Κάθε Άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της.

3.6 Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 10:13 | Konstantina

  Είναι πασιφανής η ανάγκη τροποποίησης του συγκεκριμένου άρθρου και η πραγματική εναρμόνισή του με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.
  το καθεστώς και το κόστος αδειοδότησης σε λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το εν λόγω νομοσχέδιο!μελετώντας κανείς τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαικες χώρες διαπιστώνει αμέσως το χάσμα που υπάρχει σχετικά με το κόστος αλλά και την παντελή έλλειψη εναρμόνισης με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές. Μήπως λοιπόν καταλήγουμε στο εύλογο συμπέρασμα ότι εν λόγω διάταξη φωτογραφίζει 1 ή 2 εταιρείες οι οποίες πιθανόν να μπορέσουν να καταβάλλουν τα χρήματα αυτά αποκλείοντας έτσι όλες τις υπόλοιπες και οδηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο τους παίκτες στην παρανομία;
  Πόσες από τις 24 προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρείες –βάσει των οικονομικών στοιχείων τα οποία είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην Ε.Ε.Ε.Π. – πιθανολογείτε πως θα είναι σε θέση να καταβάλουν τα ποσά των 4.000.000 και 1.000.000 ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να λάβουν τις πολυπόθητες άδειες και επιπλέον βάσει αυτών των οικονομικών στοιχείων θεωρείτε ότι αυτά τα ποσά ανταποκρίνονται στην οικονομική πραγματικότητα των εταιρειών αυτών ή απλώς η εν λόγω διάταξη φωτογραφίζει 1 ή 2 εταιρείες οι οποίες πιθανόν να μπορέσουν να καταβάλλουν τα χρήματα αυτά;
  Eάν το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο χωρίς τις απαραίτητες διορθώσεις και επεξηγήσεις οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην παύση λειτουργίας αρκετών-αν όχι όλων- των εταιρειών τέτοιου είδους. Επειδή ακριβώς δεν θα μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί σε αυτές τις παράλογες οικονομικές απαιτήσεις, είναι επόμενο ότι θα ανθίσει η παράνομη αγορά όπου δεν υπάρχει καμία προστασία των παικτών αλλά και κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού και φυσικά τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου θα είναι μηδενικά. Συγχρόνως καμία ξένη επένδυση δεν πρόκειται να συμβεί αφού κυριολεκτικά προσπαθείτε να τις απομακρύνετε με κάθε δυνατό τρόπο ενισχύοντας την πρακτική του ολιγοπωλίου

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 10:33 | Konstantina

  Το τέλος αδειοδότησης είναι εξαιρετικά υψηλό και θα αποτελέσει φραγμό για την είσοδο των Εταρειών στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, η αγορά θα γίνει ολιγοπώλιο και ο αριθμός των Εταιρειών που θα υποβάλουν αίτηση θα είναι πολύ περιορισμένος.
  Το τέλος αδειοδότησης πρέπει να καλύπτει τα έξοδα της διαδικασίας και να μην αποτελεί τρόπο πρόσθετου εισοδήματος για τα κρατικά κεφάλαια.
  Συγκριτικά, τα προτεινόμενα τέλη χορήγησης αδειών είναι πολύ υψηλότερα από ό, τι στις άλλες χώρες της ΕΕ.
  Ενδεικτικά:
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Φορολογία: 20% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας για:
  • Στοίχημα: 20.000 ευρώ
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG) : 35.000 ευρώ
  Ετήσιο κόστος ανανέωσης: 50.000 ευρώ
  ΓΑΛΛΙΑ
  Φορολογία:
  • Στοίχημα: 9.3% στον τζίρο
  • Ιπποδρομίες: 7.1% στον τζίρο
  • Πόκερ: 2% στον τζίρο
  Κόστος άδειας:
  • 5.000 ευρώ για κάθε άδεια. Αν μια εταιρεία αιτηθεί για 2 άδειες, θα καταβάλει 8.000 ευρώ ενώ αν αιτηθεί και για τις τρεις, θα καταβάλει 10.000 ευρώ.
  • Κόστος ανανέωσης: 20.000 ευρώ για κάθε άδεια ετησίως. Αντίστοιχα όμως, ο κάτοχος 2 αδειών θα πληρώσει 30,000 ευρώ, ενώ ο κάτοχος 3 αδειών θα πληρώσει 40.000 ευρώ.
  ΔΑΝΙΑ
  Φορολογία: 20% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας:
  • Στοίχημα: 36.000 ευρώ
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG): 36.000 ευρώ
  Αν βέβαια μια εταιρεία αιτηθεί και για τις 2 άδειες, το κόστος είναι 50.000 ευρώ
  Ο πάροχος καταβάλει ένα ποσό ετησίως, που καθορίζεται από το ετήσιο μικτό του κέρδος, σύμφωνα με τις παρακάτω τάξεις:
  Μικτό κέρδος Ποσό
  Κάτω από 670,000 7,200 ευρώ
  670,000 έως 1,345,000 18,000 ευρώ
  1,345,000 έως 3,360,000 32,400 ευρώ
  3,360,000 έως 6,700,000 64,700 ευρώ
  6,700,000 έως 13,400,000 115,000 ευρώ
  13,400,000 έως 26,800,000 215,000 ευρώ
  26,800,000 έως 67,200,000 360,000 ευρώ
  Πάνω από 67,200,000 647,000 ευρώ
  ΕΣΘΟΝΙΑ
  Φορολογία: 5% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας:
  • Στοίχημα: 32.000 ευρώ συν 3.200 για την άδεια λειτουργίας
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG): 48.000 ευρώ συν 3.200 για την άδεια λειτουργίας
  ΛΕΤΟΝΙΑ
  Φορολογία: 10% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας: 200.000 ευρώ για μία γενική άδεια με την οποία μια εταιρεία μπορεί να παρέχει και στοίχημα και καζίνο (συν παιχνίδια RNG) μέσω διαδικτύου.
  Έπειτα, ο πάροχος καταβάλει 37.000 ευρώ ετησίως.
  ΙΣΠΑΝΙΑ
  Φορολογία: 20% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας: 10.000 ευρώ για κάθε γενική άδεια (στοίχημα, υπόλοιπα παιχνίδια κλπ), 10.000 ευρώ για κάθε τύπο παιχνιδιού που επιτρέπεται από την αντίστοιχη γενική άδεια (πχ στοίχημα προκαθορισμένης απόδοσης, αμοιβαίο στοίχημα κα). Επιπλέον, απαιτούνται 38.000 ευρώ για την αρχική πιστοποίηση.
  ΙΤΑΛΙΑ
  Φορολογία:
  • Στοίχημα: 22% στο μικτό κέρδος
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG): 20% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας (που περιλαμβάνει όλα τα επιτρεπόμενα παιχνίδια, συν RNG) 200.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια ο πάροχος απαιτείται να καταβάλει 50.000 ευρώ κάθε πρώτο εξάμηνο και 2.5% των κερδών του κάθε δεύτερο εξάμηνο.
  ΠΟΛΩΝΙΑ
  Φορολογία: 12% στον τζίρο
  Κόστος άδειας για στοίχημα: 90.000 ευρώ.
  ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  Φορολογία: 16% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας κάτω από την οποία επιτρέπεται και στοίχημα και παιχνίδια καζίνο (και RNG):
  2.500 ευρώ για την αίτηση, 8.500 ευρώ για την ανάλυση του φακέλου και 100.000 ευρώ για την άδεια.
  Επίσης, ο πάροχος καταβάλει ετησίως ένα πόσο που καθορίζεται από τον τζίρο του σύμφωνα με τα παρακάτω:
  Τζίρος Ποσό
  Έως 500.000 ευρώ 6.000 ευρώ
  500.001 έως 1.000.000 ευρώ 24.000 ευρώ
  1.000.001 έως 5.000.000 ευρώ 60.000 ευρώ
  5.000.001 έως 10.000.000 ευρώ 96.000 ευρώ
  Πάνω από 10.000.000 ευρώ 120.000 ευρώ
  ΣΟΥΗΔΙΑ
  Φορολογία: 18% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας:
  • Στοίχημα: 38.000 ευρώ
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG): 38.000 ευρώ
  Αν μια εταιρεία αιτηθεί και για τις δύο άδειες, τότε το αρχικό κόστος θα είναι 68.000

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».