• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:14
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής – Γενικές Αρχές Απόψεις / Παρατηρήσεις - Προτάσεις: Στο σημείο α) της παραγράφου 2.8 απαιτείται πρόσβαση της Αρχής σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος. Η εν λόγω απαίτηση κρίνεται δυσανάλογη προς το σκοπό που αυτή επιδιώκει δεδομένου ότι κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου Παιγνίων πρέπει να βρίσκεται, ανά πάσα στιγμή, σε συνεχή επικοινωνία με το ΠΣΕΕ ενώ, ταυτόχρονα, θα πρέπει να αποστέλλει δεδομένα και στο Ενδιάμεσο Σύστημα Παρακολούθησης (ΕΣΕ).