• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:30

    Γενικό Σχόλιο Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου Κανονισμού της ΕΕΕΠ για τις τεχνικές προδιαγραφές διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, διαπιστώνεται ότι αρκετές εκ των διατάξεων βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την Αγορά διδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του Ν. 4002/2011», και του σχεδίου του Κανονισμού της ΕΕΕΠ για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου» και συγκεκριμένα διατάξεις που αφορούν: α) στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator-RNG) τύπου VLT. Όλως ενδεικτικώς σημειώνεται ότι τέτοιου είδους προβλέψεις περιέχονται στα άρθρα 1 (ορισμός των όρων «Συνεισφορές (Contributions)», «Start value»), 16.6. (Αναφορά κερδών προοδευτικού Τζακποτ-Progressive Jackpot Won Report), 17.3.1. (Πληροφορίες για το Παίγνιο), 17.3.2. σημείο η’ (Πληροφορίες που θα εμφανίζονται), 17.3.7 σημεία στ’ και η’ (Αποτέλεσμα του παιγνίου-Game Outcome), 17.3.8 (Προσομοίωση φυσικών συσκευών-simulation of physical devices), 17.4 (Χαρακτηριστικά Παιγνίου/Μπόνους (Game-Bonus Features). β) Οι διατάξεις των άρθρων 17.2.2 σημείο iv, καθώς και 17.3.2 σημείο i, όπου γίνεται ευθεία αναφορά σε τυχερό παίγνιο με την ονομασία «ΚΕΝΟ». Οι εν λόγω προβλέψεις που αφορούν τόσο στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών τύπου VLT όσο και στο τυχερό παίγνιο με την ονομασία «ΚΕΝΟ» αποτελούν παραβίαση των αποκλειστικών δικαιωμάτων που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΠΑΠ Α.Ε. γ) Περαιτέρω σημειώνεται ότι στο άρθρο 21.6 γίνεται αναφορά σε «Αμοιβαίου Τύπου Στοιχήματα», καίτοι η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη διαχείριση, οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιγνίων μη προκαθορισμένων αποδόσεων με την ονομασία «ΠΡΟΠΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ», τόσο για τον επίγειο όσο και τον διαδικτυακό στοιχηματισμό, σύμφωνα με τους όρους της από 15.12.2000 Συμβάσεως Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. που συνάφθηκε δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 2(α) του Ν. 2843/2000 και, εν συνεχεία, με την από 4.11.2011 Τροποποιητική Πράξη,, την από 12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη και την από 29.4.2013 Τροποποίηση της ως άνω, από 12.12.2011, Πρόσθετης Πράξης. Περαιτέρω δε, ο εν λόγω τύπος στοιχημάτων δεν αποτελεί αντικείμενο αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011» ούτε πολλώ δε μάλλον με το υπό διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού της ΕΕΕΠ για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Όσον αφορά στην παραβίαση των παραχωρηθέντων από το Ελληνικό Δημόσιο αποκλειστικών δικαιωμάτων στην ΟΠΑΠ Α.Ε., αναφερόμαστε στις απόψεις/παρατηρήσεις που έχουμε διατυπώσει στα άρθρα 1, 11 και 12 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισμού της ΕΕΕΠ για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.