• Σχόλιο του χρήστη 'GVC' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:28

    Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε αν η ρυθμιστική αρχή θα ζητήσει από τους κατόχους άδειας να εφαρμόσουν ένα ξεχωριστό, ατομικό σύστημα αυτό-αποκλεισμού, πλέον του εθνικού μητρώου.