• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:38

    Άρθρο 21 Στοιχηματισμός Γεγονότων (Event Wagering) Απόψεις / Παρατηρήσεις - Προτάσεις: 1. Αναφορικά με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.2.4, σημειώνουμε ότι η δυνατότητα ακύρωσης στοιχήματος από τον Παίκτη δεν εφαρμόζεται γενικότερα στην αγορά του στοιχήματος είτε για pre-game στοιχηματισμό, είτε για in-play στοιχηματισμό. 2. Περαιτέρω σημειώνεται ότι στο άρθρο 21.6 γίνεται αναφορά σε «Αμοιβαίου Τύπου Στοιχήματα», καίτοι ο εν λόγω τύπος στοιχημάτων δεν αποτελεί αντικείμενο αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011» ούτε πολλώ δε μάλλον με το υπό διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού της ΕΕΕΠ για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Περαιτέρω σημειώνεται ότι για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ιπποδρομίες Α.Ε. θα πρέπει να απαλειφθεί κάθε αναφορά σε «Αμοιβαίου Τύπου Στοιχήματα».