• Σχόλιο του χρήστη 'GML Interactive Limited' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 17:39

    Στο 21.2.4 αναφέρεται "Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσπάθειας ακύρωσης οποιουδήποτε από τα τρέχοντα στοιχήματα, εξαιρουμένων του ζωντανού στοιχήματος (in running betting)." Σχόλιο: Τι εννοούμε εδώ; Με δεδομένο ότι οι αποδόσεις αλλάζουν πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό πρακτικά? Μήπως εννοούμε να υπάρχει η δυνατότητα cash out? Στους κανονισμούς άλλων χωρών για το online δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση και καλό είναι να αποσαφηνιστεί ή να διαγραφεί.