• Σχόλιο του χρήστη 'bet365' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:56

    "Συμμετοχή: Συμμετοχή είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο ο Παίκτης συμμετέχει στη διεξαγωγή ενός Τύπου Στοιχήματος. Η Συμμετοχή είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού." Παρακαλούμε όπως δοθεί μια επεξήγηση στο ¨Η Συμμετοχή είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού” "Safe: Διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων, η οποία υποδέχεται, με προκαθορισμένη συχνότητα, τα δεδομένα των παρόχων. Η διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης, φέρει διεθνή πιστοποίηση και εξασφαλίζει την ορθή, ασφαλή και απρόσκοπτη αποθήκευση των δεδομένων που αφορούν το παιχνίδι, μην επιτρέποντας την αλλαγή των δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτό, τόσο από τον πάροχο, όσο και από την Αρχή." Οποιαδήποτε αναφορά σε «διεθνή πιστοποίηση» σε όλες τις "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" θα πρέπει να αναφέρεται ως "Ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις"