• Σχόλιο του χρήστη 'bet365' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:03

    "Article 5 Υπεύθυνο Παιχνίδι 5.3 Όρια επιβαλλόμενα από το σύστημα (Ε.Ε.Ε.Π./Παρόχου (operator)) 5.4 Αυτό-αποκλεισμός 5.5 Αποκλεισμός επιβαλλόμενος από το σύστημα ( Ε.Ε.Ε.Π./Πάροχος (operator)) 5.6 Υπηρεσία αυτοαποκλεισμού παικτών ε) Λήψη της τελευταίας εκδοχής του καταλόγου των αυτοαποκλειόμενων παικτών μέσω web service της ΕΕΕΠ αν υπάρχει. " Εάν η υπηρεσία Web δεν είναι διαθέσιμη, είναι αποδεκτό ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί δυνητικά και ξεπερασμένη λίστα. Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις στις παραπάνω ενότητες (5.3 - 5.6) - Ανακολουθίες στην ανάγνωση των παραπάνω τμημάτων με αντιφάσεις δηλώσεων ειδικά στο τμήμα 5.6 - (γ), (ε) & (στ).