• Σχόλιο του χρήστη 'bet365' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:45

    Article 16 Reporting Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Παρακαλούμε διευκρινήστε την συχνότητα όλων των αναφορών. “16.3 Gaming Performance Report. ζ) Συνολικά κεφάλαια που παραμένουν σε ημιτελή παίγνια. “ Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Αυτή είναι μια αναφορά χρόνου εκτέλεσης ή περιόδου; “16.11 Promotional Account Summary Report. Το σύστημα τυχερών παιγνίων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει συνοπτική αναφορά λογαριασμού προωθητικής προσφοράς (ή παρόμοιο όνομα αναφοράς) μετά από απαίτηση (on demand) για οποιαδήποτε προωθητική προσφορά (promotion) ή/και μπόνους επιβράβευσης παίκτη που είναι εξαγοράσιμη έναντι μετρητών, έναντι χρηματικής πίστωσης παιχνιδιού ή έναντι εμπορευμάτων. “ Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις.