• Σχόλιο του χρήστη 'bet365' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:42

    “21.2.1 Wagering information. “ Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις - Σημεία (α) & (γ) “21.2.4 Ακυρώσεις “ Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Σημεία (α), (β), (γ) & (στ) “21.3.1 Posting results” Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Σημεία (β) & (δ) “21.3.2 Εισαγωγή Αποτελεσμάτων “ Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Σημεία (α), (β) & (γ) “21.3.3 Εμφάνιση αποτελεσμάτων “ Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Σημεία (β) & (ε) “21.6.4 Στοιχήματα “ Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Σημεία (ε) & (στ)