• Σχόλιο του χρήστη 'bet365' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:25
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    2.3 - Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης επιτρέπεται να συσχετίζουν τις συμπεριφορές των παικτών με τις λεπτομέρειες των παικτών για τους σκοπούς του Responsible Gambling και άλλων κανονιστικών μέτρων. 2.4. - Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο περιορισμός ηλικίας για τους διαδικτυακούς φορείς πρέπει να είναι συμβατός με αυτόν που ισχύει για τον επίγειο στοιχηματισμό, δηλαδή 18+. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, πρέπει να υπάρχει συνεπής και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση μεταξύ των επίγειων και διαδικτυακών προϊόντων τυχερών παιγνίων και των φορέων εκμετάλλευσης. Περαιτέρω, ο περιορισμός ηλικίας 18+ είναι διεθνής πρότυπο και θα εξασφαλίσει ότι άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 21 ετών δεν αναζητούν τους φορείς εκμετάλλευσης χωρίς άδεια χρήσης / παράνομης αγοράς. 2.5.- Συμφωνούμε, αυτό ισχύει για τις χώρες της ΕΕ για να βεβαιωθεί ότι τα πρότυπα είναι υψηλά. 2.8 - Η πλήρης απομακρυσμένη πρόσβαση πρέπει να συζητηθεί μεταξύ της ΕΕΕΠ και των φορέων εκμετάλλευσης με τον κατάλληλο τρόπο, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά επιχειρησιακά προβλήματα Για παράδειγμα: α) να διασφαλισθεί ότι υπάρχουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ασφαλείας, β) να διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην απόδοση των κεντρικών συστημάτων πληροφόρησης.