• Σχόλιο του χρήστη 'bet365' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:44

    6.1 - Θεωρούμε ότι το χρονοδιάγραμμα, των αυστηρά 2 μηνών, είναι υπερβολικά περιοριστικό για την ΕΕΕΠ και ότι η ΕΕΕΠ θα πρέπει να διαθέτει ευελιξία ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται αιτήσεις αδειών και να διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς χωρίς το ανελαστικό χρονοδιάγραμμα για την επεξεργασία των αιτήσεων. Αυτό θα ασκήσει υπερβολική πίεση στην ΕΕΕΠ και αν χρειάζονται περισσότεροι από 2 μήνες για την επεξεργασία των αιτήσεων, η ΕΕΕΠ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη διαδικασία.