• Σχόλιο του χρήστη 'bet365' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:30

    10.4 - Δεν είναι απολύτως σαφές σε εμάς ποια είναι η πρόθεση αυτής της διάταξης. Αν υπάρχει πρόθεση να φορολογηθούν οι affiliates (35%) σύμφωνα με τις δηλώσεις συναλλαγών των φορέων εκμετάλλευσης, αυτό θα οδηγούσε σε διπλή φορολόγηση των ίδιων εσόδων.