• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Λειβαδίτης' | 3 Φεβρουαρίου 2019, 15:31

    Αναφορικά με τη δυνατότητα της Ε.Ε.Ε.Π. να μην εκδίδει απόφαση επί σχετικού αιτήματος χορήγησης άδειας εντός διμήνου από την υποβολή του και να θεωρείται η αίτηση ως σιωπηρώς απορριφθείσα, θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται μια κακή πρακτική, όπου η μη υποχρέωση αιτιολογίας δίνει τη δυνατότητα στην Αρχή να χορηγεί ή να απορρίπτει αιτήματα χορήγησης αδειών με κριτήρια αδιαφανή.