• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Λειβαδίτης' | 3 Φεβρουαρίου 2019, 16:24

    α) Εν σχέσει με την παράγραφο 1 περ. α ευλόγως γεννάται το ερώτημα γιατί περιορίζεται ο νομοθέτης στην «Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε». και δεν περιλαμβάνει τις χώρες που εντάσσονται στον Ε.Ο.Χ. β) Εν σχέσει με την παράγραφο 1 περ. β προτείνεται η περαιτέρω αυστηροποίηση του σχετικού πλαισίου, ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως όχι μόνο από άτομα ήδη καταδικασθέντα για τα προβλεπόμενα αδικήματα, αλλά και από άτομα εις βάρος των οποίων εκκρεμεί η άσκηση ποινικής δίωξης, για λόγους που άπτονται στη διασφάλιση των παικτών και των εργαζομένων της επιχείρησης σε περίπτωση μεταγενέστερης καταδίκης.