• Σχόλιο του χρήστη 'Intralot' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:40
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Προτείνεται για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των Παρόχων των τυχερών παιγνίων, όπως καθοριστεί οριζόντια και για όλους τους Παρόχους (επίγειους και διαδικτυακούς) ένα ενιαίο ηλικιακό όριο συμμετοχής των παικτών στα παίγνια. 2.3.α. Θα πρέπει η λέξη «πλην» να αντικατασταθεί από τη λέξη «συμπεριλαμβανομένης» . 2.13 Η λέξη «Οδηγίες» να αντικατασταθεί από τη λέξη «Αποφάσεις».