• Σχόλιο του χρήστη 'Intralot' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:50

    8.1.ζ Προτείνεται τα τεστ αξιολόγησης να είναι προτεινόμενα από την Ε.Ε.Π.Π και κοινά για όλους τους Κατόχους ‘Αδειας .