Άρθρο 08 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

8.1 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να διαθέτει στον Ιστότοπο, ευχερώς και ευδιάκριτα για το κοινό:

α. Την κατώτατη ηλικία των ατόμων στα οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν σε Τυχερά Παίγνια μέσω διαδικτύου.

β. Τη Σύμβαση Προσχώρησης, με την επισήμανση ότι αυτή συνάπτεται με τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

γ. Τον Οδηγό Παιγνίων που περιλαμβάνει την περιγραφή, τις διαδικασίες και τους ειδικότερους κανόνες διεξαγωγής και το σύστημα διανομής των κερδών ανά Παίγνιο.

δ. Τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις δημιουργίας και κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

ε. Τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

στ. Πληροφορίες σχετικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι και τις ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες που επιφέρουν τα τυχερά παίγνια.

ζ. Πρόσβαση σε τεστ αυτοαξιολόγησης για εθισμό στα τυχερά παίγνια.

η. Πληροφορίες και διευθύνσεις επικοινωνίας ελληνικών κέντρων απεξάρτησης.

θ. Στοιχεία επικοινωνίας του Κατόχου Άδειας, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των πελατών και την υποβολή καταγγελιών.

8.2 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να αναγράφει στον Ιστότοπο και σε κάθε ιστοσελίδα αυτού, ότι διοργανώνει και διεξάγει τα Παίγνια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Ε.Ε.Ε.Π. Κάθε ιστοσελίδα φέρει, μεταξύ άλλων, το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π., το οποίο ανακατευθύνει στα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο και αφορούν στον Κάτοχο.

8.3 Με Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».