• Σχόλιο του χρήστη 'Intralot' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:03

    21.2.4 Ακυρώσεις. Προτείνεται να εξαιρεθούν κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως: o Όταν το στοιχηματικό γεγονός έχει ξεκινήσει. o ‘Όταν υπάρχει αλλαγή αποδόσεων για οποιοδήποτε τύπο στοιχήματος – αγορά. Η δυνατότητα ακύρωσης δεν θα πρέπει να είναι αυτοματοποιημένη.