• Σχόλιο του χρήστη 'Regency Entertainment' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Για την ανανέωση της άδειας διεξαγωγής στοιχηματικών/ή λοιπών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων προτείνουμε την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του αρχικού αντιτίμου, ήτοι το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων όπως είναι και στο σύνολο του αντίτιμου των Ευρωπαικών χωρών (~ 1.500.000 ευρώ, πηγη: H2GC legal framework) και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για την άδεια των λοιπών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Θεωρούμε ότι η διάρκεια ισχύς των δύο αδειών δύναται να ορίζεται στα δέκα (10) χρόνια από πέντε (5). Στο θέμα της φορολογίας, εκτιμούμε ότι ένας σταθερός φορολογικός συντελεστής στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό και ελκυστικό πλαίσιο για επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει την φυγή κερδών σε μη αδειοδοτημένους παρόχους. Παράλληλα είναι σε συνάφεια με τον μέσο όρο των ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών χωρών που είναι μεταξύ 20-25% (πηγη: Remote Gambling Association (RGA)). Για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες μέσω διαδικτύου τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά την λήξη της παικτικής συνεδρίας προτείνεται να είναι αφορολόγητα μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και από το ποσό αυτό και πάνω την επιβολή φόρου δέκα τοις εκατό (10%) ή άλλως την πλήρη κατάργηση του φόρου επί των κερδών του παίκτη ανά παικτική συνεδρία.