• Σχόλιο του χρήστη 'The Stars Group' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:53
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Paragraph 3(a) excludes the use of players’ behavior data for loyalty programs. This is totally unjustified since it is exactly the behavior data that allows for the tailoring of loyalty programs for each specific player. We propose that this restriction is deleted.