• Σχόλιο του χρήστη 'GML Interactive Limited' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 13:49

    6.1.1 Το ΠΣ διαθέτει διαδικασία υποβολής καταγγελιών/αναφορών/παραπόνων και επιτρέπει στον Παίκτη την κοινοποίηση αυτών στην Ε.Ε.Ε.Π. Σχόλιο: Θα πρέπει να διευκρινιστεί το "επιτρέπει". Μιλάμε για κάποιο link προς το Site της Αρχής? Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιές κατηγορίες παραπόνων αναφερόμαστε έτσι ώστε να μην καταλήξει στο να δέχεται η Αρχή παράπονα που αφορούν περιοχές εκτός του ενδιαφέροντος της Αρχής (π.χ. αγορές που δεν προσφέρει κάποιος παροχος, ή άλλα αιτήματα εξυπηρέτησης).