Άρθρο 06 – Καταγγελίες/Αναφορές/Παράπονα Παικτών

6.1 Υποβολή – Διαχείριση καταγγελιών/αναφορών/παραπόνων

6.1.1 Το ΠΣ διαθέτει διαδικασία υποβολής καταγγελιών/αναφορών/παραπόνων και επιτρέπει στον Παίκτη την κοινοποίηση αυτών στην Ε.Ε.Ε.Π..

6.1.2 Πληροφορίες επικοινωνίας για επίλυση διενέξεων είναι άμεσα προσβάσιμες στον Παίκτη μέσω της διεπαφής Παίκτη (accessible within the Player Interface).

6.1.3 Το ΠΣ διασφαλίζει ότι οι Παίκτες δύνανται να εκφράζουν καταγγελίες, αναφορές και παράπονα καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (24/7).

6.1.4 Το αρχείο καταγραφής καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων καθώς και της σχετικής αλληλογραφίας τηρείται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα που ορίζεται από την Ε.Ε.Ε.Π..

  • 4 Φεβρουαρίου 2019, 13:49 | GML Interactive Limited

    6.1.1 Το ΠΣ διαθέτει διαδικασία υποβολής καταγγελιών/αναφορών/παραπόνων και επιτρέπει στον Παίκτη την κοινοποίηση αυτών στην Ε.Ε.Ε.Π.

    Σχόλιο: Θα πρέπει να διευκρινιστεί το «επιτρέπει». Μιλάμε για κάποιο link προς το Site της Αρχής? Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιές κατηγορίες παραπόνων αναφερόμαστε έτσι ώστε να μην καταλήξει στο να δέχεται η Αρχή παράπονα που αφορούν περιοχές εκτός του ενδιαφέροντος της Αρχής (π.χ. αγορές που δεν προσφέρει κάποιος παροχος, ή άλλα αιτήματα εξυπηρέτησης).