• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν' | 1 Νοεμβρίου 2021, 07:38

    Καμία κράτηση υπέρ καμμίας αρχής. Δεν χρειάζεται το κόστος της Αρχής το οποίο πρέπει να καλύπτεται από το Δημόσιο να το μετακυλύουμε στους αναδόχους έργων οι οποίοι με την σειρά τους το μετακυλύουν στο Δημόσιο με αυξήσεις στο κόστος των έργων. Για να μην αναφέρουμε το κρυφό κόστος από τις εργατοώρες των υπαλλήλων που έχουν επομιστεί την παρακράτηση και μετά τον έλεγχό της.