• Σχόλιο του χρήστη 'Λάμπρος Καφίδας' | 4 Νοεμβρίου 2021, 12:23

    Επί των παρ. 2 και 3 Και εδώ τίθεται θέμα των εξουσιοδοτικών διατάξεων σε Υπουργούς σε σχέση με την ανεξαρτησία και αυτοτέλεια της Αρχής, και ιδίως του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς εάν πρόκειται για θέματα που ενέχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις η συνυπογραφή από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών είναι επιβεβλημένη.