• Σχόλιο του χρήστη 'Παγιούλας Νικόλαος' | 19 Αυγούστου 2010, 15:41

    Ενδιαφέρομαι κυρίως για παλαιότερα ΦΕΚ για λόγους ιστορικής έρευνας. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι προς το παρόν η αναζήτηση γίνεται με βάση τον αριθμό του τεύχους κάτι που δεν διευκολύνει τον χρήστη, εφόσον το στοιχείο με το οποίο αναφέρονται στη βιβλιογραφία τα νομοθετήματα είναι η ημερομηνία κύρωσης και σπανιότερα η ημερομηνία δημοσίευσης. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να διαβάζει κατά σειρά όλα τα περιεχόμενα ενός έτους. Εκτιμώ ότι ένα ευρετήριο όπως εκείνο των έκτυπων τόμων ΦΕΚ θα ήταν πολύ χρήσιμο, όπως και ο ευρετηριασμός των νομοθετημάτων του Β΄Τεύχους.