Κατάθεση Προτάσεων

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας στις ερωτήσεις που παρατίθενται:

 1. Με ποια στοιχεία ενός τεύχους Εφημερίδας της Κυβερνήσεως θα επιθυμούσατε να πραγματοποιείτε πρωτογενώς αναζήτηση δημοσιευμένου περιεχομένου;
 2. Ποιοι συνδυασμοί στοιχείων θα σας εξυπηρετούσαν για τη σύνθετη αναζήτηση δημοσιευμένου περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως;
 3. Ποια πρόσθετα χαρακτηριστικά θα επιθυμούσατε να έχουν οι υπηρεσίες αναζήτησης δημοσιευμένου περιεχομένου;

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία

 • 31 Αυγούστου 2010, 12:28 | Παναγόπουλος Γιώργος

  Η παρέμβαση μου αφορά μόνο τα ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ
  Θεωρώ , όπως έχουν ήδη αναφέρει και άλλοι, να προστεθεί στην αναζήτηση και το κριτήριο ΑΦΜ .

  Επιπλέον αυτού θα ήθελα να προσθέσω τα παρακάτω :
  1) Η αναζήτηση να μην σταματά στις 100 εταιρείες.
  2) Να μπορώ να δίνω ως κριτήριο αναζήτησης μόνο τις οικονομικές καταστάσεις η μόνο την σύσταση η μόνο την συγκρότηση του Δ.Σ η όλο το ιστορικό. Π.χ από την Εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ A.E. η την Εταιρεία με ΑΡΜΑΕ χχχχχ η την Εταιρεία με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧ να μου εμφανιστούν μόνο οι οικονομικές καταστάσεις η μόνο η συγκρότηση του Δ.Σ.
  3) Να μπορώ να δίνω ως κριτήριο αναζήτησης τον ταχυδρομικό κώδικα της έδρας της επιχείρησης. Π.χ να βρω όλες τις εταιρείες που είναι στον Τ.Κ από ΧΧ ΧΧΧ έως ΧΧ ΧΧΧ
  4) Οι Εταιρείες που ακολουθούν τα ΔΛΠ να είναι υποχρεωμένες να στέλνουν σε PDF αρχείο και τις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς ο χρήστης να έχει πρόσβαση και σε αυτές μέσω του Εθνικού Τυπογραφείου διότι δυστυχώς πολλές εταιρείες δεν δημοσιεύουν τις πλήρεις καταστάσεις στην ιστοσελίδα τους.
  5) Η αναζήτηση να μπορεί να γίνεται και χρονολογικά . Πχ να μπορώ να δω ποιες εταιρίες έχουν συσταθεί μέσα στον Ιούνιο του 2010. η μέσα στο 2010.
  6) Εάν μπορείτε να κάνετε κάτι για να μην μεσολαβεί τόσος χρόνος μεταξύ της ένταξης και της δημοσίευσης στο ΦΕΚ

 • 31 Αυγούστου 2010, 10:55 | A.M.

  Και εγώ θεωρώ σημαντικότερο όλων την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.

  Πρόσθετα θα ήθελα να αναφέρω ένα πρόβλημα που διαπίστωσα κατά την
  αναζήτηση, το οποίο πρέπει να διορθωθεί…

  Ψάχνω τις πρόσφατες ρυθμίσεις για τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 25 του Ν.3867). Επιλέγω στην σελίδα «Αναζήτηση Φ.Ε.Κ.»: Έτος 2010, Τεύχος Α, Λέξεις – κλειδιά «Παρακαταθηκών», αλλά δεν εμφανίζεται ο συγκεκριμένος νόμος στα αποτελέσματα.

 • 30 Αυγούστου 2010, 17:56 | Δημήτρης Δουνούκος

  η αναζήτηση σε τόσο μεγάλο όγκο πληροφορίας πρέπει να υποστηρίζεται τόσο από αναζητήσει πλήρους κειμένου (FTR), όσο και από δομές «γεγονότων», τα οποία θα είναι διαφορετικά για κάθε τεύχος των ΦΕΚ. (για παράδειγμα, στο ΤΑΕ-ΕΠΕ τα «γεγονότα» θα μπορούσαν να είναι: σύσταση, μετοχικό κεφάλαιο, διάρθρωση διοικητικού συμβουλίου, μεταβολή διοικητικού συμβουλίου, τροποποίηση καταστατικού κ.ο.κ.)

  αντίστοιχα, η παρουσίαση πρέπει να ακολουθεί αυτά τα «γεγονότα» αλλά και να ενσωματώνει όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις (στυλ ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ), εμφανίζοντας την ισχύουσα μορφή, ανεξάρτητα σε ποιο τεύχος ή ΦΕΚ δημοσιεύτηκε.

  χρήσιμη θα ήταν και η δυνατότητα παρουσίασης μιας πράξης σαν στιγμιότυπο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (πχ, ποια ήταν η ισχύουσα μορφή στις 13-5-1998), αφού πολλές φορές χρειάζεται κάποιος να ανατρέξει στη νομοθεσία όπως αυτή ίσχυε σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

 • 30 Αυγούστου 2010, 17:07 | Γιώργος Παυλάκης

  Αρχικά: Συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια.
  Αμέσως μετά: ‘Εχετε ξεχάσει να συμπεριλάβετε τα τεύχη του έτους 1891 και στη θέση τους έχετε θέσει τα τεύχη του 1981.
  Και τελευταία: Ενώ αναφέρετε ότι το κοινό θα έχει πλέον πρόσβαση σε όλα τα ΦΕΚ η ενημέρωση αρχίζει από το έτος 1890. Τι γίνετε αλήθεια με τα παλαιότερα ΦΕΚ που ενδιαφέρουν κυρίως τους ερευνητές; Πότε θα έχουμε πρόσβαση και σ’ αυτά;

 • 30 Αυγούστου 2010, 14:18 | Καρακασίδου Γιώτα

  Θεωρώντας ότι σκοπός της διαβούλευσης είναι να βρεθεί ο ευκολότερος και ο γρηγορότερος τρόπος, ώστε να λαμβάνει ο πολίτης την πληροφορία για όποιο ΦΕΚ κυκλοφορεί ή κυκλοφόρησε και να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενό αυτού που τον ενδιαφέρει, πιστεύω ότι ένα σύστημα αναζήτησης θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και κυρίως στις δυνατότητες των πολιτών και όχι κάποιων ομάδων εργαζομένων.
  Ως απλός πολίτης λοιπόν θα ήθελα να μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με το περιεχόμενο των ΦΕΚ γύρω από ένα θέμα που με ενδιαφέρει. Έτσι θα βοηθούσε με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά που θα εισάγω,(π.χ. υγιεινή και ασφάλεια, αιολική ενέργεια κτλ.) να εμφανίζεται ο κατάλογος(με ενεργή παραπομπή στο περιεχόμενο) με όλα τα σχετικά ΦΕΚ.
  Το δεύτερο πεδίο φιλτραρίσματος θα ήθελα να αναφέρεται σε κάποιο χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησαν τα ΦΕΚ π.χ. την τελευταία μέρα, εβδομάδα, μήνα αφού συνήθως ο απλός πολίτης δεν γνωρίζει την συγκεκριμένη ημερομηνία (που φυσικά θα μπορεί να υπάρχει ως επιλογή αλλά όχι υποχρεωτική).
  Τέλος θα βοηθούσε να υπάρχει προαιρετικά δυνατότητα επιλογής από κάποιες κατηγορίες(υπουργείο ή υπηρεσία) που σχετίζεται με το ΦΕΚ προς αναζήτηση (π.χ. ΑΣΕΠ, Υπ. Οικονομικών)και κατάλογος για επιλογή π.χ. νόμου, τροποποιήσεων, προεδρικό διάταγμα κτλ.

 • 30 Αυγούστου 2010, 10:03 | Μιχαήλ Κουτσολιάκος

  Η δομή των αναζητήσεων είναι αναγκαίο να διατηρεί πελατο-κεντρικό χαρακτήρα. Διαφορετικά αναζητά πληροφορία ο δημόσιος υπάλληλος, διαφορετικά ο απλός πολίτης (1η διάσταση).

  Η δομή των αναζητήσεων είναι αναγκαίο να διατηρεί στοιχεία χώρου – χρόνου.
  Ο προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο έχει φιλοσοφικά υποστηριχθεί από το Διαφωτισμό (2η διάσταση).

  Η δομή των αναζητήσεων είναι αναγκαίο να διατηρεί στοιχεία της δημόσιας διοίκησης και της ιεραρχίας (3η διάσταση).Π.χ. κεντρική διοίκηση – υπουργεία – τοπική αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού κ.λπ.

  Tags (4η διάσταση) σημαντικά στοιχεία καταλόγων: αριθμός αναφοράς (π.χ. αρ. πρωτ/λου), λέξεις κλειδιά (π.χ. όνομα, επώνυμο ελεγκτή Α.Ε.)
  To Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
  υλοποιεί το έργο της κωδικοποίησης των Φύλλων της Εφημερίδας της
  Κυβέρνησης του ελληνικού κράτους βάσει διεθνών προτύπων
  καταλογογράφησης, κωδικοποίησης και θεματικής επεξεργασίας. Η
  βιβλιογραφική βάση δεδομένων ενισχύεται από την ύπαρξη θησαυρού
  θεματικών όρων, ενώ τα παραγόμενα εργαλεία αναπτύσσονται προς τρεις
  διαφορετικές κατευθύνσεις:
  • Την ανάπτυξη λεξικού διοικητικής ορολογίας
  • Τη σύνταξη διοικητικής εγκυκλοπαίδειας
  • Τη δημιουργία διοικητικού άτλαντα με ποσοτικά δεδομένα

 • 30 Αυγούστου 2010, 08:52 | Χρήστος Μ.

  Επειδή η δυνατότητα αναζήτησης στα ΦΕΚ με πολλαπλούς τρόπους και χωρίς πολλές φορές να γνωρίζουμε τι ακριβώς «πεδίο» ψάχνουμε και «πώς» να το ψάξουμε, δεν μπορεί να «δομηθεί» και να προβλεφθούν εκ των προτέρων όλες οι δυνατές περιπτώσεις, η χρήση «κλασσικών» μεθόδων αντιμετώπισης του προβλήματος έχει περιορισμένες δυνατότητες. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, αν αναλογιστούμε τη πολυποίκιλη θεματολογία του περιεχομένου των ΦΕΚ, τις συσχετίσεις μεταξύ τους, τη διαφορετική ορολογία και «γλώσσα» του νομοθέτη στη διάρκεια των ετών, τη συχνότητα με την οποία εκδίδονται κ.ο.κ.
  Υπάρχουν πλέον πολύ προηγμένες τεχνολογίες αναζήτησης που βασίζονται σε αυτόματη αναγνώριση «εννοιών» (pattern recognition) και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις στο εξωτερικό.
  Έτσι θα μπορούσε κάποιος να αναζητήσει το θέμα που τον ενδιαφέρει εισάγοντας το σε φυσική γλώσσα, , που είναι και το πιο φυσικό για έναν απλό πολίτη, και να του επιστραφούν όλα τα ΦΕΚ με την πιο συναφή εννοιολογικά πληροφορία.
  Για αναλυτικότερες πληροφορίες: http://www.autonomy.com/content/Technology/evolution/evolution-of-search/index.en.html

 • 29 Αυγούστου 2010, 09:31 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Κατ΄αρχήν το site του ΕΤ πρέπει να γίνει πιο ελφρύ και γρήγορο χωρίς πολλές φωτο κλπ.
  Πολύ σημαντικό να υπάρχει link που να συνδέει τα καιόύργια ΦΕΚ με τα παλιά στα οποία γίνεται αναφορά στα καινούργια και των οποίων κάποιες διατάξεις αναφέρεται ότι τροποποιούνται ή εξακολουθούν να ισχύουν

 • 25 Αυγούστου 2010, 20:14 | Κωνσταντινος Μ.

  Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να δείτε είναι η κωδικοποίηση των νόμων σε ένα τελικό κείμενο που θα περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μεταγενέστερων νόμων.
  Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση όσων φορέων δημοσιεύουν αποφάσεις και πράξεις στο ΦΕΚ να κάνουν ρητή αναφορά στις τυχόν προηγούμενες πράξεις που τροποποιούνται με τη δημοσίευση αυτή. Αυτό μπορεί να γίνεται και με κάποιο σημείωμα του φορέα προς το Εθνικό τυπογραφείο, ώστε να μπαίνει σημείωση στον τίτλο του αντίστοιχου φεκ που τροποποιείται. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα ΦΕΚ θα έχουν, με μία απλή και φθηνή μέθοδο, αναφορά στα μεταγενέστερα ΦΕΚ που τα τροποποιούν. Το μόνο που θα έχουν να κάνουν οι υπάλληλοι του ΕΤ θα είναι να βάζουν τη σημείωση πάνω στον τίτλο του ΦΕΚ.

 • 25 Αυγούστου 2010, 14:50 | Πέτρος Κλώρης

  Ανάλογα συστήματα, λειτουργούν ήδη: http://lawdb.intrasoftnet.com/index.php
  Εδώ υπάρχουν διάφοροι τρόπο αναζήτησης και είναι ενσωματωμένες όλες οι τροποποιήσεις-καταργήσεις άρθρων.
  Το ανωτέρω σύστημα είναι στημένο από την intrasoft και εξυπηρετεί επί πληρωμή Νομικούς, Συβολαιογράφους, Μηχανικούς κτλ με προσωποπιημένο interface για κάθε κλάδο…
  Πάρτε από εκεί της πρώτες ιδέες, λοιπόν…
  Όχι ότι είναι τέλειο, αλλά είναι εξαιρετικό για αρχή …

 • 21 Αυγούστου 2010, 17:45 | emm

  Όταν περνάει ένας νόμος απο την Βουλή μαζί με τον νομοσχέδιο υπάρχει και η εισηγητική έκθεση του στην οποία εκφράζεται λεπτομερώς και αναλυτικά το σκεπτικό του νομοθέτη καθώς και οι λόγοι που τον οδήγησαν στην έκδοση του συγκεκριμένου νόμου με τον τρόπο που αυτός αποφάσισε. Οι εισηγητικές αυτές εκθέσεις βρίσκονται ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο της Βουλής και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να συνδεθούν με το ΦΕΚ για το οποίο αναφέρονται. Άλλωστε με την σύνδεση εισηγητικών εκθέσεων και νόμου δίνεται η δυνατότητα στους αναγνώστες των ΦΕΚ να έχουν μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της νομοθετικής δραστηριότητας της Βουλής.

 • 19 Αυγούστου 2010, 16:13 | Κιριμκίρογλου Γεώργιος

  Συμφωνώ με το προηγούμενο σχόλιο. Είναι πολύ σημαντικό για τον απλό πολίτη ο οποίος αναζητά κάποιον νόμο ή διάταξη κλπ, να μπορεί να βρίσκει την πλέον ενημερωμένη έκδοση του κειμένου, με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έχουν γίνει κατά το παρελθόν.

 • 19 Αυγούστου 2010, 15:41 | Παγιούλας Νικόλαος

  Ενδιαφέρομαι κυρίως για παλαιότερα ΦΕΚ για λόγους ιστορικής έρευνας. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι προς το παρόν η αναζήτηση γίνεται με βάση τον αριθμό του τεύχους κάτι που δεν διευκολύνει τον χρήστη, εφόσον το στοιχείο με το οποίο αναφέρονται στη βιβλιογραφία τα νομοθετήματα είναι η ημερομηνία κύρωσης και σπανιότερα η ημερομηνία δημοσίευσης. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να διαβάζει κατά σειρά όλα τα περιεχόμενα ενός έτους. Εκτιμώ ότι ένα ευρετήριο όπως εκείνο των έκτυπων τόμων ΦΕΚ θα ήταν πολύ χρήσιμο, όπως και ο ευρετηριασμός των νομοθετημάτων του Β΄Τεύχους.

 • 17 Αυγούστου 2010, 23:30 | γιώργος κ.

  Γεια σας.

  Ως πρόσθετο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών αναζήτησης θα επιθυμούσα να λαμβάνω όχι μόνον το κείμενο που με ενδιαφέρει με τη σχετική νομοθεσία, π.χ. τον νόμο περί απαγόρευσης προσλήψεων, αλλά και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις επιμέρους άρθρων, παραγράφων, εδαφίων, εφ’ όσον υπάρχουν.

  Ακόμη και με την υφιστάμενη αναζήτηση μπορεί να βρεθεί ένα κείμενο, σε σχετικά ικανοποιητικό χρόνο και κόπο, αλλά δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την ισχύ του. Αν μπορούσε να γίνει κάτι επ’ αυτού, θα ήταν θετικό και για την απεξάρτηση (και τη συνακόλουθη μείωση κόστους) δημοσίων οργανισμών από ιδιωτικές επιχειρήσεις παρόμοιων βάσεων νομικών δεδομένων.

  Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

 • 16 Αυγούστου 2010, 10:20 | Σταματής Ιωάννης

  Δε γνωρίζω αν υπάρχει ήδη αλλά αν δεν υπάρχει, χρήσιμη θα ήταν η δημιουργία RSS feed για τα νέα ΦΕΚ που εκδίδονται. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα RSS link με όλα τα ΦΕΚ και άλλα links με συγκεκριμένες κατηγορίες ΦΕΚ ανάλογα με το περιεχόμενο τους. Έτσι, με μια ματιά, κάποιος που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα RSS reader, θα μπορεί να δει αν έχει δημοσιευτεί κάτι που τον ενδιαφέρει.

 • 16 Αυγούστου 2010, 08:53 | Πέτρος Μαρκέτος

  (α) Ως προς το ΤΑΕ-ΕΠΕ είναι χρήσιμο να μπορεί να γίνεται η έρευνα, εκτός από την επωνυμία και τον ΑΡΜΑΕ, με βάση και τον ΑΦΜ, διότι οι περισσότερες εταιρίες αναγράφουν στις σφραγίδες τους τον ΑΦΜ (όχι και τον ΑΡΜΑΕ), ενώ, άλλωστε, αντί για την πλήρη επωνυμία τους περιορίζονται στο διακριτικό τίτλο, με αποτέλεσμα να μη είναι πάντοτε εφικτή ή βέβαιη η έρευνα με βάση την επωνυμία.
  (β) Ως προς τα νομοθετήματα (νόμοι, π.δ. κ.λ.π.) θα αρκούσε να γίνεται η έρευνα με βάση τον αριθμό, ή το έτος, ή αροθμό και έτος. Χρήσιμο θα ήταν να γίνεται και κωδικοποίησή τους (όταν π.χ. ένα νεότερο νομοθέτημα τροποποιεί ένα παλαιότερο), αλλά δεν είμαι σίγουρος, ότι αυτό ανήκει στις αρμοδιότητες του Εθνικού Τυπογραφείου.

 • 13 Αυγούστου 2010, 17:31 | Δημόπουλος Σταύρος

  Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει ειδική σήμανση (π.χ. με διαφορετικό χρώμα στα αποτελέσματα αναζήτησης ή με κάποιο εικονίδιο) στους νόμους που έχουν καταργηθεί ή αντικατασταθεί μερικώς ή πλήρως από νεότερους νόμους ή Π.Δ.

  Επίσης χρήσιμη είναι η εμφάνιση σχετικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα της νομοθεσίας που αναφέρεται στην αρχή του κάθε νόμου («Έχοντας υπόψη:…»).

  Πολύ χρήσιμη θα ήταν και η δυνατότητα «Παρακολούθησης» ενός ΦΕΚ, δηλαδή να επιλέγουμε κάποιους νόμους που μας ενδιαφέρουν και ειδοποιούμαστε με email για αντικαταστάσεις, προσθήκες ή ακυρώσεις αυτών με νεότερα ΦΕΚ, όταν αυτά δημοσιευτούν.

 • 13 Αυγούστου 2010, 15:27 | Γεώργιος Στυλ.Χαραλαμπίδης

  Η δυνατότητα του απλού, μη ειδικού, (δικηγόρου, λογιστή, μηχανογράφου κλπ) πολίτη να χρησιμοποιεί τις προηγμένες, σύνθετες τεχνικές αναζήτησης που ετομάζονται από το Εθνικό Τυπογραφείο πρέπει να αποτελεί στόχο των σχεδιασμών σας.
  Έτσι λοιπόν, πολύ απλά, θα μπορούσε κάποιος χρησιμοποιώντας μία από τις σχεδιαζόμενες υπηρεσίες και με στοιχείο εισαγωγής μία απλή νεοελληνική λέξη (π.χ. «διαζύγιο» κλπ) ή ένα σύνθετο όρο (π.χ. «Δελτίο Αποστολής» κλπ) να βρίσκει κωδικοποιημένη την ΙΣΧΥΟΥΣΑ Νομοθεσία την στιγμή της αναζήτησης.
  Ίσως η προεργασία για μία τέτοια υπηρεσία να αποτελεί και μία καλή προετοιμασία για την κωδικοποίηση, την απλοποίηση, την άρση των αντιφάσεων και τελικά τον εκσυγχρονισμό της συνολικής Νομοθεσίας του Ελληνικού Κράτους μετεπαναστατικά.

 • 12 Αυγούστου 2010, 08:18 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Από την πλευρά του απλού χρήστη θα ήθελα να κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις και προτάσεις για την αναζήτηση κάποιου σχετικού θέματος:
  1)Για να βρει κάποιος την νομοθεσία για το θέμα που τον ενδιαφέρει π.χ. Οικογενειακό δίκαιο θα πρέπει να γνωρίζει είτε έτος έκδοσης ΦΕΚ είτε αν αυτό που αναζητά είναι νόμος, προεδρικό διάταγμα κλπ πράγμα δύσκολο για τον απλό πολίτη.
  2)Το οποίο αποτέλεσμα που βγαίνει, δεν είναι γνωστό στο χρήστη εάν είναι επικαιροποιημένο (δηλ. αν υπάρχει τροποποίηση του νόμου κλπ με νεότερες διατάξεις)
  Προτείνω λοιπόν η αναζήτηση να έχει στόχο τον απλό χρήστη που δεν έχει την εμπειρία των νόμων, διαταγμάτων κλπ που αναζητά και να γίνεται με τρόπο που του είναι φιλικός ως προς τη χρήση. Πολλοί κύριοι-ες ήδη παρακάτω προτείνουν διάφορους τρόπους που στρέφονται προς αυτό το σκοπό. Επίσης μπορούν ν΄αποτελέσουν παράδειγμα κάποιοι ιδιωτικοί ιστότοποι που προσφέρουν παρεμφερείς υπηρεσίες και έχουν φιλικές προς τον χρήστη μηχανές αναζήτησης.

 • 11 Αυγούστου 2010, 18:47 | Υπάτιος Μ. Μωυσιάδης

  Χρήσιμο θα ήταν, στο Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ του ΦΕΚ, να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με κριτήριο το ΑΦΜ των εταιρειών. Η δυνατότητα αυτή θα βοηθούσε ιδιώτες, εταιρείες και δημόσιους φορείς, να βρουν τα ΦΕΚ που αφορούν μια συγκεκριμένη εταιρεία.

  Επίσης με αυτή τη δυνατότητα και εφόσον πλέον τα ΦΕΚ είναι δωρεάν και ελεύθερα προσβάσιμα απο όλους, θα μπορούσε η κάθε δημόσια υπηρεσία, να τα αναζητά αυτεπάγγελτα, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης τους, απο τις εταιρείες. πχ Η αλλαγή Δ.Σ σε μια Α.Ε, θα μπορούσε να γίνει απευθείας στη ΔΟΥ, στο ΙΚΑ κλπ. απο τη στιγμή που θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ χωρίς τη μεσολάβηση της Α.Ε.