• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλιόπουλος' | 12 Αυγούστου 2010, 06:14

    Όσον αφορά την φωτογράφηση των προσλήψεων, δεν νομίζω ότι αυτή αφορά τόσο τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ όσο τους οργανισμούς οι οποίοι συντάσσουν τις προκηρύξεις των διαγωνισμών. Εκεί παίζεται η διαδικασία της «φωτογράφησης». Ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά τους ενδιαφερόμενους για πρόσληψη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου κι έχουν αποκτήσει πλούσια επαγγελματική εμπειρία η οποία, κάλλιστα, θα μπορούσε να εκτιμηθεί ως εξειδίκευση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεδομένου ότι οι συμπολίτες μας αυτοί ανέπτυξαν επαγγελματικές μεθόδους σε περιόδους κατά τις οποίες η εξειδίκευση δεν είχε εισαχθεί ακόμη στα πανεπιστήμια. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι λίγες; Θα μένουν εκτός προσλήψεων; Μήπως θα ήταν πιο ακριβοδίκαιη η διαδικασία αν η βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία τους η οποία υπερβαίνει τη δεκαετία –για να φέρω ένα παράδειγμα- μοριοδοτείται ισότιμα; Τέλος, το σύστημα του opengov, παρουσιάζει πολλές αδυναμίες και δεν αφήνει περιθώρια για πρόσθετα στοιχεία κατά την συμπλήρωση τους από τους ενδιαφερόμενους χρήστες.