• Σχόλιο του χρήστη 'Βοσνιάδης Απόστολος' | 13 Αυγούστου 2010, 15:42

    Υπάρχουν πολλές "τρύπες" στις τεχνικές προδιαγραφές, και βασικά στο θέμα επέκτασης/αναβάθμισης non-standard λογισμικού. Αναφέρομαι στις διάφορες εφαρμογές, κυρίως στο ΟΠΣ του οποίο κομμάτι είναι αναπτυγμένο σε Oracle Forms/Reports 6i. Η βασική απαίτηση εδώ είναι η αναβάθμιση της εφαρμογής σε Οracle Internet Developer Suite 11g (ή ισοδύναμο) η οποία είναι αδύνατον να κοστολογηθεί βασιζόμενη στις ασαφείς "προδιαγραφές" των 4-5 σελίδων του κεφαλαίου Γ1. Πιστεύω ότι (όπως κάποιος κύριος προανέφερε) θα πρέπει να γίνει πρώτα διαγωνισμός για την ανάλυση και οριστικοποίηση των προδιαγραφών και κατόπιν να προχωρήσει διαγωνισμός για την υλοποίηση.