• Σχόλιο του χρήστη 'μωραιτης δημητριος' | 27 Νοεμβρίου 2014, 23:42

    στο άρθρο 30 παρα. 4 δέον όπως προστεθεί κατά την ευρωπαική φιλοσοφία και πρακτική ότι: ''Ως μέλη αθλητικού σωματείου θεωρούνται και οι αθλητές ανωτέρω αρθρου 07 παρα. α και β, υπό τις προυποθέσεις: α. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους. β. Να μην έχουν κανένα και υπό οποιονδήποτε τρόπο οικονομικό όφελος από την συμμετοχή τους σε αγωνιστικές δραστηριότητες του σωματείου. τα εν λόγω μέλη έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν στις γενικές συνελευσεις για εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. Δεν έχουν την δυνατότητα του εκλέγεσται.''