Σχέδιο Νόμου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ»
Ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: "ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ"

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν, ώστε να βελτιωθεί η τελική μορφή του σχεδίου νόμου, όπου ανέκυψαν ανάγκες τροποποίησης.Η Υπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΛίνα ΜενδώνηΗλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ»H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Μενδώνη θέτει από σήμερα, 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ».Με το παρόν σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημιουργεί έναν νέο φορέα, ο οποίος θα αναλάβει να μεγιστοποιήσει, μέσω των δράσεών του, το όφελος των επενδυόμενων στον πολιτισμό πόρων, ενώ παράλληλα θα στηρίξει τον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο και τους επαγγελματίες του.Το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία στη χώρα, στις συνθήκες που επικρατούν στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, στη στήριξη και ενδυνάμωση των επαγγελματιών του κλάδου, στην εθνική οικονομία [...]

Περισσότερα »
26 Ιουνίου 2020, 17:0016 Σχολιάσιμα Άρθρα11 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις σύγχρονου πολιτισμού
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις σύγχρονου πολιτισμού»

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Χρίστος Δήμας, θέτει από σήμερα 15 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις σύγχρονου πολιτισμού».Με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η δημιουργία και στήριξη μιας συνεκτικής εθνικής πολιτικής για τους τομείς των οπτικοακουστικών, του βιβλίου, καθώς και η ενίσχυση του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα, ιδίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μέσων. Τέλος, ρυθμίζονται θέματα εποπτευόμενων οργανισμών Σύγχρονου Πολιτισμού.Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου αφορούν κυρίως, στα εξής ζητήματα:1. Ιδρύεται ενιαίος φορέας υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε» και με διακριτικό τίτλο «Creative Greece», συγχωνεύοντας κατ’ ουσίαν δύο (2) υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, δηλαδή: την Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.» και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματο [...]

Περισσότερα »
28 Μαρτίου 2024, 12:009 Άρθρα106 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού»

Η Υπουργός Πολιτισμού , κ. Λίνα Μενδώνη θέτει από σήμερα, 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού.».Με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την προστασία και την ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και τη προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, ως μέσων για την ανάδειξη, τη διαφύλαξη και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η αποδοτικότερη λειτουργία των πωλητηρίων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ο εκσυγχρ [...]

Περισσότερα »
14 Μαρτίου 2024, 08:0034 Άρθρα929 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο νόμου: "Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας"
Σχέδιο νόμου: "Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας"

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σήμερα 27.1.2023, ημέρα Παρασκευή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας».Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 6.2.2023, ημέρα Δευτέρα.Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΕλευθέριος Αυγενάκης [...]

Περισσότερα »
6 Φεβρουαρίου 2023, 08:0026 Άρθρα89 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς
Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο :«Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: ίδρυση μουσείων-ν.π.δ.δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών και λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον πολιτισμό.».

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη θέτει από σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 15.45 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: ίδρυση μουσείων-ν.π.δ.δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών και λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίαςστον πολιτισμό.».Με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας πέντε μουσειακών δομών που λειτουργούν ως υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και του πλαισίου ασφάλισης της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών για τη διενέργειας περιοδικών εκθέσεων. Περαιτέρω, εισάγονται ρυθμίσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π) και του Μουσείου Ακρόπολης, το Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικ [...]

Περισσότερα »
28 Ιανουαρίου 2023, 15:4580 Άρθρα317 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019
Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: : «Ενσωμάτωση: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των Οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/EK και γ) της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διάνοιας (κωδικοποίηση) – Ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία, την εφαρμογή των Οδηγιών (ΕΕ) 789/2019, (ΕΕ) 790/2019 και 2016/115/ΕΚ και τη διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής της υποχρέωσης καταβολής εύλογης αμοιβής - Τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017»

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη θέτει από σήμερα 18 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των Οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/EK και γ) της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διάνοιας (κωδικοποίηση) – Τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017”.Σκοπός του Μέρους [...]

Περισσότερα »
1 Νοεμβρίου 2022, 20:3046 Άρθρα96 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αθλητικός Εθελοντισμός,Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους,Πνευματικός Αθλητισμός,Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports),Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας
Αθλητικός Εθελοντισμός,Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους,Πνευματικός Αθλητισμός,Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports),Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σήμερα 8.11.2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 23.30 το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας».Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 22.11.2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 23.30.Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΕλευθέριος Αυγενάκης [...]

Περισσότερα »
22 Νοεμβρίου 2021, 23:3052 Άρθρα1428 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για τον αθλητισμό
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου "Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας"

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σήμερα 12.2.2021, ημέρα Παρασκευή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας».Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 26.2.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00.Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΕλευθέριος Αυγενάκης [...]

Περισσότερα »
26 Φεβρουαρίου 2021, 18:0027 Άρθρα284 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.),«Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» στο Δήμο Λέσβου και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Eκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά» στο Δήμο Λέσβου, και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Μενδώνη θέτει από σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Eκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά» στο Δήμο Λέσβου, και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».Με το παρόν σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:α) εκσυγχρονίζει και αναδιοργανώνει τη λειτουργία του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το οποίο μετονομάζεται σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, την αύξηση των πόρων που προέρχονται από τις επισκέψεις, την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, αλλά και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, καθώς και τη διάθεση των πόρων αυτών για την υποστήριξη της πολιτικής για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του δημόσιου αγαθού της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για την εφαρμογή κοι [...]

Περισσότερα »
13 Νοεμβρίου 2020, 14:0056 Άρθρα65 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Θεσμικό πλαίσιο αρχαιρεσιών αθλητικών φορέων,διακρίσεις συνοδών αθλητών ΑμεΑ,Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας,Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή,Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και άλλες διατάξεις
Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου "Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις"

(Η διαβούλευση, κατόπιν παράτασης, θα ολοκληρωθεί στις 23.8.2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00.) Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σήμερα 6.8.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00  το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις».Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 20.8.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00.Στο πλαίσιο  αυτό  καλείται  κάθε  κοινωνικός  εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να  συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας. Λευτέρης ΑυγενάκηςΥφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού [...]

Περισσότερα »
23 Αυγούστου 2020, 18:0028 Άρθρα683 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας»

Ενσωμάτωση της «Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας»Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, θέτει από σήμερα 26/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δ [...]

Περισσότερα »
10 Δεκεμβρίου 2019, 19:0012 Άρθρα8 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κύρωση της Σύμβασης Magglingen/Macolin σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις
Κύρωση της Σύμβασης Magglingen/Macolin σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό τον τίτλο: «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αφενός μεν διότι παρίσταται επιτακτική η ανάγκη κύρωσης της Σύμβασης σχετικά με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, που υπέγραψαν τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι λοιποί συμβαλλόμενοι στη Σύμβαση αυτή, στο Magglingen/Macolin της Ελβετίας, στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, η οποία παρέχει τα μέσα στα συμβαλλόμενα Μέρη να καταπολεμήσουν ένα φαινόμενο – πρόκληση για κάθε κράτος δικαίου και για κάθε αθλητική έννομη τάξη, ήτοι τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, αφετέρου δε με την εισαγωγή συγκεκριμένων και στοχευμένων διατάξεων, δίνονται επιπλέον εργαλεία και δυνατότητες στις διωκτικές και τις δικαστικές αρχές για να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης των φαινομένων βίας στον αθλητισμό.Εξάλλου, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ν [...]

Περισσότερα »
14 Οκτωβρίου 2019, 13:0052 Άρθρα161 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Περιφερειακή Πολιτική Σύγχρονου Πολιτισμού
Περιφερειακή Πολιτική Σύγχρονου Πολιτισμού

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Μυρσίνη Ζορμπά, θέτει από σήμερα 06/05/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική Σύγχρονου Πολιτισμού». Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 14/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.Η Υπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΜυρσίνη Ζορμπά [...]

Περισσότερα »
14 Μαΐου 2019, 13:0011 Άρθρα15 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛ

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Μυρσίνη Ζορμπά, θέτει από σήμερα 11/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛ».Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 25/04/2019, Μ. Πέμπτη και ώρα 11.00. Η Υπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΜυρσίνη Ζορμπά [...]

Περισσότερα »
25 Απριλίου 2019, 11:0019 Άρθρα4 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ίδρυση Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού
Ίδρυση Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Μυρσίνη Ζορμπά, θέτει από σήμερα 29/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ίδρυση Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού».Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 12/04/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00. Η Υπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΜυρσίνη Ζορμπά [...]

Περισσότερα »
12 Απριλίου 2019, 15:0016 Άρθρα46 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Μυρσίνη Ζορμπά, θέτει από σήμερα 01/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας». Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 09/02/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00.Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά [...]

Περισσότερα »
9 Φεβρουαρίου 2019, 15:005 Άρθρα26 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εξυγίανση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και άλλες διατάξεις
Εξυγίανση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και άλλες διατάξεις

Τίθεται από 7 Αυγούστου 2018 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό τον τίτλο: «Εξυγίανση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και άλλες διατάξεις».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 24 Αυγούστου και ώρα 14.00.Αθήνα 03-08-2018O Υφυπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ [...]

Περισσότερα »
24 Αυγούστου 2018, 14:009 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης
Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

Τίθεται από σήμερα 26.6.2017 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υπό τον τίτλο «Συνένωση των λειτουργιών του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και των Τμημάτων αυτού με τη λειτουργία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με τη μορφή νέου ενιαίου οργανισμού επονομαζομένου «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιουλίου και ώρα 15.00. Η Υπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΛυδία Κονιόρδου [...]

Περισσότερα »
7 Ιουλίου 2017, 15:0015 Άρθρα23 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ

Τίθεται από σήμερα 03.07.2017 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπό τον τίτλο «Ποινική Προστασία πολιτιστικών αγαθών κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης».Δεδομένης της σπουδιαότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 10 Ιουλίου και ώρα 15.00. Η Υπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΛυδία Κονιόρδου [...]

Περισσότερα »
10 Ιουλίου 2017, 15:002 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού
Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, και Αθλητισμού «Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00. ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ [...]

Περισσότερα »
9 Δεκεμβρίου 2016, 14:00166 Άρθρα473 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αθλητικός νόμος
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου

Τίθεται από σήμερα, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου.Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2014.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣΠροκειμένου να ολοκληρωθεί αβίαστα ο δημόσιος διάλογος για τον νέο αθλητικό νόμο, και μετά και το σχετικό αίτημα του τομέα αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ, η δημόσια διαβούλευση παρατείνεται για δέκα ακόμη ημέρες, έως τις 20 Δεκεμβρίου 2014.Ιωάννης ΑνδριανόςΥφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού [...]

Περισσότερα »
20 Δεκεμβρίου 2014, 12:00118 Άρθρα614 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Νόμος για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Νόμου: Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά και άλλα πολιτιστικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ——Τίθεται από σήμερα σε διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό τον τίτλο «Νόμος για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα πολιτιστικά θέματα».Με τις διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου μέρους του ως άνω σχεδίου νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/26 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά ενώ εισάγονται και νέοι κανόνες για τη βελτίωση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας, με γνώμονα την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου λογοδοσίας. Περαιτέρω, προβλέπονται διαδικασίες συναινετικής επίλυσης διαφορών (συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ οργανισμών και αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών, διαμεσολάβηση του Οργανισμού Πνευμ [...]

Περισσότερα »
22 Ιανουαρίου 2016, 16:0070 Άρθρα256 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις"

Λόγω τεχνικών προβλημάτων παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» μέχρι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 και αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.Κωνσταντίνος ΤασούλαςΥπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού——-Τίθεται από σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» και σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.Κωνσταντίνος ΤασούλαςΥπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού [...]

Περισσότερα »
4 Δεκεμβρίου 2014, 12:0026 Άρθρα16 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ιδρυση και λειτουργία Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας –Τηλεόρασης
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας –Τηλεόρασης

Με κεντρικό στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την ίδρυση και λειτουργία Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας –Τηλεόρασης, θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τα Προεδρικά Διατάγματα που εκκρεμούν από την εφαρμογή του Ν. 1158/1981 καθώς και την τροποποίηση του Π.Δ. 64/2009 που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω Νόμου.Προσκαλούμε τους πολίτες και ιδιαίτερα τους φορείς του Κινηματογράφου να συμβάλουν με την εμπειρία τους στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου των ανωτέρω Προεδρικών Διαταγμάτων προκειμένου, αφενός το θεσμικό πλαίσιο να αποδειχθεί λειτουργικό, αφ’ ετέρου το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να ασκήσει με αποτελεσματικότητα, συνέπεια και διαφάνεια τον εποπτικό του ρόλο σε σχέση με τις Σχολές αυτές.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ                                                     ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ [...]

Περισσότερα »
4 Αυγούστου 2014, 12:003 Άρθρα26 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αδεια Παράστασης
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση των θεατρικών χώρων, που επιλύει ένα σοβαρό, χρόνιο πρόβλημα και εγγυάται πιο ασφαλή και σύγχρονα θέατρα για τους θεατές και τους εργαζομένους σε αυτά.Το σχέδιο νόμου είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής, αποδοτικής συνεργασίας του ΥΠΠΟΑ με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον Δήμο Αθηναίων, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και με την Πανελλήνια Ενωση Ελευθέρου Θεάτρου, την Ενωση Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων και την Ενωση Χώρων Πολιτισμού Αθήνας.Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις εργασίας, προβλέφθηκαν όλες οι απαραίτητες παράμετροι σε θέματα ασφάλειας, στατικότητας, χρήσης γης και άλλης πολεοδομικής φύσης, ώστε να ρυθμιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της λειτουργίας, που αντιμετώπιζαν πολλοί θεατρικοί χώροι και άλλοι χώροι συνάθροισης κοινού, οι οποίοι δεν διέθεταν τη σχετική άδεια. Επιπλέον, το νέο σχέδιο νόμου:• Παρακολουθεί και ενισχύει τις σύγχρονες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, που συνδυάζουν ποικίλες τέχνες με πρωτότυπους τρόπους, σε πρωτότυπους χώρους.• Συνυπολογίζει τις σύγχρονες συνθήκες ζωής σε περιοχές όπως το Μεταξουργεί [...]

Περισσότερα »
28 Νοεμβρίου 2013, 13:009 Άρθρα12 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Πνευματικη ιδιοκτησία
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο : «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων - «Τροποποίηση του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο : «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων – «Τροποποίηση του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας».Με το παρόν νομοσχέδιο η ελληνική έννομη τάξη εναρμονίζεται με δύο Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα, την Οδηγία 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων και την Οδηγία2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων. Συνακόλουθα τροποποιείται και συμπληρώνεται ο νόμος 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.Παρακαλούμε για τα σχόλιά [...]

Περισσότερα »
21 Οκτωβρίου 2013, 13:0010 Άρθρα5 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σήμερα 23/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.40 το σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις».Η διαβούλευση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει, θα ολοκληρωθεί στις 3/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00.Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΓεώργιος Βασιλειάδης [...]

Περισσότερα »
3 Δεκεμβρίου 2018, 09:00113 Άρθρα1697 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Κώδικαs Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις"

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, και Αθλητισμού «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00.ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ [...]

Περισσότερα »
3 Φεβρουαρίου 2016, 14:0079 Άρθρα341 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Επιστροφή Πολιτιστικών αγαθών
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους»

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους και εκπληρώνει τη σχετική νομική υποχρέωση της χώρας μας ως κράτους-μέλους της ΕΕ να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ, η οποία αποτελεί αναδιατύπωση της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ).Οι αλλαγές που επιφέρει η οδηγία 2014/60/ΕΕ και το παρόν σχέδιο νόμου σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο συνοψίζονται στα εξής: α) Διευρύνεται η έννοια του όρου «πολιτιστικό αγαθό», που εμπίπτει στο προστατευτικό πεδίο της Οδηγίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ. 2 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου κάθε πολιτιστικό αγαθό που ορίζεται ή έχει χαρακτηριστεί από ένα κράτος μέλος ως εθνικός θησαυρός δύναται να αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επιστροφής, β) Ενθαρρύνεται και ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω της χρήσης του συστήματος πληροφόρησης ΙΜΙ (μονάδα του συστήματος πληροφόρησης για τ [...]

Περισσότερα »
16 Νοεμβρίου 2015, 14:0011 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!